DIMS

DIMS-rådet er et fælles studieråd for de to studieretninger Design & Innovation og Data Science and Management. Vi er en blanding fra alle årgange på de to retninger. Vi har det altid sjovt til vores møder og har et godt internt fællesskab. Vi laver både faglige og sociale arrangementer for retningerne, dette indebærer blandt andet store fester såsom DSM-galla og Designfesten samt faglige arrangementer som Projekt konfetti hvor ældre og færdige studerende fortæller om deres bachelor og master projekter. Derudover varetager vi også relevante poster i PF såsom Fællesrådet, Socialudvalget og Fagligrådet, og har repræsentanter i management (MAN) og construct (CON) institutterne, som er de institutter studieretningerne er tilknyttet. Lige i øjeblikket har vi fokus på at involvere personer udenfor rådet til hjælp med arrangementer, vi ønsker at give en bedre mulighed for at arrangere sig i visse områder såsom fester og faglige arrangementer.
Vi synes altid det er fantastisk at få aktive nye medlemmer og velkommer altid nye aktive med åbne arme.

Mødefrekvens: En gang om måneden
Formand og næstformand: Jakob Høyer Madsen, jakob.hoyer@gmail.com og William Sommer, willer@pf.dk

Kontakt: Henvendelse til formændene, ellers kan vektorer altid hjælpe de nye studerende.
Aktive medlemmer: Omkring 25

Mødeindkaldelser:

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et DIMS-rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 17:15 med mad og det egentlige møde kl. 18:00 . For at blive meldt til mad skrives til en af formændene.

Dato for kommende møder:

Mandag 25/04/22

Tirsdag 14/06/22

Onsdag 07/09/22

Mandag 19/09/22 (Konstituerende møde)

Tirsdag 11/10/22

Onsdag 16/11/2022

Mandag 09/01/23

Næste møde:

19/09/2022 Konstituerende rådsmøde. Kl 18 i delta på PF gangen. Dagsorden link

Sidst opdateret: 27/09/2022