BygDesign

Studierådet for Civil Bygningsdesign er et af de nyere råd på DTU, og efter at have frarevet os fra Civil Bygrådet i 2012, har vi de sidste par år erhvervet os et pænt antal medlemmer. Vi er i dag +25 medlemmer med formand Lasse V. Friis og næstformand Magnus H. Andreasson. Rådets primære fokus er på de sociale og faglige forhold for de studerende på studieretningen, både på bachelor- og kandidatniveau. Derudover går vi op i at have det godt sammen internt i rådet og netværke på tværs af årgange og studieretningslinjer.

Vi udbyder både faglige og sociale arrangementer i løbet af skoleåret. Vi har haft succes med kursus dating, som afholdes 2 gange årligt, hvor du kan møde studerende og/eller kursusansvarlige og få inspiration til hvordan du kan skræddersy din uddannelse. Derudover har vi lavet events med rundvisning på DTU’s byggerier og tunneler, men også uden for DTU, bl.a. med ekskursion til Axel Towers. Af sociale arrangementer har vi intern julefrokost, en årlig påskefrokost, kandidathyttetur og den årlige festlige C. BygDesignSommefest i starten af juni 3-ugers.

Til vores råd har vi tilknyttet to institutter. Vi har siddet med i henholdsvis institutstudienævn Byg siden 2012, og institutstudienævn Management siden 2016. Det er bl.a. her at vi som studieråd har stor indflydelse på kurser, undervisning osv.

Mødestrukturen er ét møde om måneden i studieaktive perioder. Møderne ligger på forskellige dage, så alle i løbet af et semester har mulighed for at deltage i møderne. Vil du vide mere om os, er du velkommen til at kontakte os på vores Facebookside: Civil BygDesign Rådet el. på mail: civilbygningsdesign@gmail.com 

Facebooksiden Civil BygDesign Rådet bliver regelmæssigt opdateret med vigtige informationer, sociale- og faglige events, samt tilmelding til vores rådsmøder. Følg siden, og hold dig opdateret!

MØDEINDKALDELSER

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et C. Bygningsdesign rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 18:00. Vi har som regel aftensmad før mødet startende kl. 17:15. Ved tilmelding: tal med ét af dine rådsmedlemmer, eller skriv til Facebooksiden: Civil BygDesign Rådet

Konstituerende Møde:

Hvornår: Onsdag d. 21/9 2022, kl. 18
Hvor: Bravo på PF gangen (oven på S-huset)

Sidst opdateret: 08/09/2022