Konstituering af studieråd og valg

I starten af efteråret skal alle studieråd gennemføre to vigtige valg: konstituering og valg af ISN repræsentanter.

På denne side findes der oplysninger om konstituering af studieråd (Hvilke poster der skal vælges og hvilke retningslinjer der skal følges), oplysninger om valg af ISN repræsentanter og en tidsplan for valgperioden.

I menuen til højre findes der links til brugbare dokumenter i forbindelse med konstituering og valg.

Konstituering af studierådene

Konstitueringslisterne er sendt til rådsformændene via e-mail. Ønsker man adgang kan man kontakte valgudvalget (valg@pf.dk).

Det konstituerende møde er det møde, som definerer studierådet indtil næste konstituering. Der er en række krav for at et studieråd kan konstitueres

 • Et studieråd har mindst 7 ordinære medlemmer (§ L.19)
 • Der skal vælges en formand og en økonomiansvarlig, som begge skal vælges på det konstituerende møde (§ L.23)

Derudover skal der laves et referat af det konstituerende møde og en “valgliste”/medlemsliste, så valg- og konstitueringsudvalget kan godkende konstitueringen.

Det er vigtigt, som studieråd, at gøre sig nogle overvejelser omkring konstitueringen

 • Et råd er kun beslutningsdygtigt hvis ⅓ (og mindst 7) medlemmer er tilstede. Mange konstituerede, men inaktive, kan forhindre økonomiske beslutninger og valg. (§ S.34)
 • Studieråd, hvis retninger dækker over mere end 100 nye studerende per år, kan have 3 FR medlemmer (og derved 3 stemmer i FR) (§ L.11)

Valg til poster

Her er en generel vejledning om diverse poster i et studieråd. Bemærk at de gælder for hvert konstitueret råd, så hvis råd for flere retninger konstituerer sig hver for sig men afholder møderne sammen, skal hvert råd vælge antallet til posterne i PF.

 • Rådsformand, 1 person
 • Evt. næstformand, 1 person
 • Økonomiansvarlig, 1 person
 • Fællesrådet, 2 personer, afstemning, starter fra februar mødet
 • Socialpolitisk udvalg, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde
 • Fagligudvalget, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde

Samt nogle poster i DTU

 • ISN repræsentanter. Pladserne fordeles i FAKU

Husk! Man skal først konstitueres og derefter kan man vælge formand, økonomiansv. osv.

Retningslinjer for referater

Kravene kan læses under B Retningslinjer for referater. Kort sagt, der skal mindst være:

 • Tid og sted for møde
 • Dagsorden
 • Tilstedeværende
 • Hvad der blev besluttet
 • Resultater af afstemninger
 • Hvilke bilag der hørte til mødet
 • Hvilke punkter der er lukkede
 • Stemmeantal ved afstemninger

Det lukkede referat skal have lukkede punkter eller stemmeantal. Listen ovenfor er ikke reglerne – de eneste regler er PF’s vedtægter.

Valg af ISN-repræsentanter

ISN repræsentanter stiller op til åbent valg, men FAKU (Formændenes Koordinerings- og Aktivitetsudvalg) fordeler pladserne, så studierådene bliver bedst muligt repræsenteret.

Rådsformændene kender fordelingen af ISN-pladserne. Fordelingen er kun vejledende: Hvis der er flere interesserede end i har “pladser”, så lav en prioriteret liste. Hvis I har færre, så lad pladserne være “tomme”.

Tidsplan

Deadline

Aktivitet

Hvem?

21. sep 2019Indkaldelse til konstituerende møder i studierådene.Studierådsformænd
19. sep 2019Udsendelse af liste over ISN- og AMU-pladser til de enkelte råd.FAKU og VOKU
7-9. okt 2019Afholdelse af konstituerende møder i studierådene.Studierådene
10. okt 2019 kl. 17.00VOKU skal have udfyldte konstitueringslister, på valg@pf.dk

Dette er absolut sidste frist for at konstituere rådene,  men send dem gerne med det samme efter det konstituerende møde.

Studierådene
10. okt 2019 kl. 17.00Indstilling af ISN-repræsentanter sendes til VOKU på valg@pf.dkStudierådene
31. okt 2019Fællesrådet godkender ISN lister, samt kandidater til DTUs bestyrelse og Akademisk rådFællesrådet
1. nov –
15. nov 2019
Kandidater indskrives til universitetsvalgetVOKU, Kandidater
Ultimo nov 2019Universitetsvalget begynderDTU, Alle studerene bør stemme
Primo dec 2019Universitetsvalget afsluttesDTU
Sidst opdateret: 03/11/2022