Referater

På denne side kan åbne referater foreningens råd og udvalg findes. Alle beslutningstagende organer tager referat af deres møder, og disse foreligger til godkendelse på næste møde. Åbne referater fra møder vil senest blive gjort offentlige 3 uger efter referatets godkendelse.

Referater fra foreningens råd og udvalg kan findes på dette link.

Manglende referater

Føler du at der mangler specifikke referater? Er der gået over 3 uger fra referatets godkendelse til, at referatet er gjort offentligt? Mangler du informationer fra lukkede referater, der ikke vil blive gjort offentlige på ovenstående links?

Her bør du skrive til udvalget eller rådets formand, da denne er ansvalig for disse. Handler det om referater fra Fællesrådet, så kontakt Fællesrådets Forretningsudvalg på frfu@pf.dk. Hvis du ikke ved hvem der er det rette at kontakte kan du altid skriv til bestyrelse@pf.dk, så kan du hjælpe dig med at finde ud af hvem der er ansvarlig for udvalget.

Sidst opdateret: 03/11/2022