Mission og Visioner

Mission

Polyteknisk Forening varetager de studerendes interesser inden for alle aspekter af deres uddannelse og liv som studerende. Foreningen har et bredt udbud ad aktiviteter til gavn for alle studerende ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Foreningen opererer indenfor tre områder:

Det faglige

Foreningen arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af DTU’s uddannelser. PF repræsenterer de studerende formelt i universitetets vigtige organer men også uformelt og arbejder for at ingeniøruddannelserne er af højeste kvalitet.

Det sociale

Foreningen arbejder med at sikre og udvikle de studerendes studiemiljø på DTU samt studerendes leve- og boligforhold generelt. PF arbejder for at foreningens studenterhus er et samlingssted for alle studerende, uanset interesser.

Det politiske

Foreningen er med til at sætte ingeniørstuderendes faglige og studiemiljømæssige interesser på dagsordenen, lokalt såvel som nationalt. Foreningen er med til at sætte dagsorden for fremtidens ingeniøruddannelser og deres rolle i samfundet.

Polyteknisk Forening drives af studerende, for studerende. Foreningen består af frivillige personer der arbejder sammen for at skabe en bedre hverdag for de studerende ved Danmarks Tekniske Universitet.

PF Bestyrelse 2023

Hvert år PF bestyrelsen forbereder deres visioner for foreningen. De kan læses her:

Sidst opdateret: 24/04/2023