Opholdsregler

Retten til at bede om fremvisning af studiekort og at afvise ikke-DTU-studerende har altid eksisteret i S-Huset. Dette er baseret på, at S-Huset og dens faciliteter er til for de studerende på DTU og ikke folk, der ikke har tilknytning til DTU eller PF. Denne ret forbeholder DTU’s vagter sig også, når det omhandler brugen af DTU’s faciliteter og færden på campus generelt. Ergo følger PF og S-Huset fuldstændig samme regler som universitet, vi er en stor integreret del af.

S-Huset har oplevet at måtte afvise DTU-studerende til fester grundet overfyldte lokaler både til fester med og uden billetter. At personer, disse arrangementer er rettet mod, bliver udelukket i tilfælde af manglende kapacitet, er ikke noget PF er interesseret i. PF varetager netop de DTU-studerendes interesser og arrangerer sociale, politiske og faglige events for dem, hvilket ofte sker gennem S-Huset.

Hvis man er en af følgende, så er man tilknyttet DTU og har man selvfølgelige mulighed til at deltage i de aktiviteter, S-Huset tilbyder:

  • DTU-studerende
  • PF-medlem
  • beboer på et PKS-kollegie, Andelskollegiet Kollegiebakken eller BDTU Kollegier
  • medarbejder hos DTU eller PF

DTU studerende og medarbejdere skal fremvise gyldig DTU/studiekort i døren.

Ikke-DTU-studerende, der er beboer på et PKS-kollegie eller Andelskollegiet Kollegiebakken skal fremvise gyldig sygesikring og matchende billede-ID i døren.

Hvis man ønsker at medbringe en person, der ikke har direkte tilknytning til DTU, er det muligt at kontakte S-Huset på shusforperson@pf.dk, hvorved det vil blive vurderet, om der er plads til det pågældende event (vi skal bruge dit skriv dit fuldnavn, studienummer og gæsternes navn).

 

Sidst opdateret: 08/11/2022