Opholdsregler

Retten til at bede om fremvisning af studiekort og at afvise ikke-DTU-studerende har altid eksisteret i S-Huset. Dette er baseret på, at S-Huset og dens faciliteter er til for de studerende på DTU og ikke folk, der ikke har tilknytning til DTU eller PF. Denne ret forbeholder DTU’s vagter sig også, når det omhandler brugen af DTU’s faciliteter og færden på campus generelt. Ergo følger PF og S-Huset fuldstændig samme regler som universitet, vi er en stor integreret del af.

S-Huset har oplevet at måtte afvise DTU-studerende til fester grundet overfyldte lokaler både til fester med og uden billetter. At personer, disse arrangementer er rettet mod, bliver udelukket i tilfælde af manglende kapacitet, er ikke noget PF er interesseret i. PF varetager netop de DTU-studerendes interesser og arrangerer sociale, politiske og faglige events for dem, hvilket ofte sker gennem S-Huset.

Hvis man er en af følgende, så er man tilknyttet DTU og har man selvfølgelige ret til at deltage i de aktiviteter, S-Huset tilbyder:

  • DTU-studerende,
  • dimitterede DTU-studerende,
  • PF-medlem,
  • beboer på et PKS-kollegie,
  • beboer på Andelskollegiet Kollegiebakken,
  • medarbejder hos DTU eller PF.

Hvis man ønsker at medbringe en person, der ikke har direkte tilknytning til DTU, er det muligt at kontakte S-Huset på ”shus@pf.dk”, hvorved det vil blive vurderet, om der er plads til det pågældende event.

Dimitterede DTU-studerende kan bruge deres gamle studiekort som gyldig legimitation i døren, mens at ikke-DTU-studerende, der er beboer på et PKS-kollegie eller Andelskollegiet Kollegiebakken skal fremvise gyldig sygesikring og matchende billede-ID i døren.

Sidst opdateret: 24/07/2022