Bio4life

Bio4Life-rådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi, samt den nye studieretning Life Science og Teknologi. Vi er omkring 30 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give retningerne muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Bio4Life-rådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi arbejdet på højkant på at få gang i en frivillig lektiecafé (Ketonen), som er blevet kørt med succes over de sidste mange år. Derudover er vi repræsenteret i diverse udvalg rund omkring på DTU, bland andet i institutstudienævnene sund, kemi og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Indkaldelse til Bio4life rådsmøde m. supplerende konstituering

Hej Bio4Life rådet!

Hermed mødeindkaldelse til det supplerende konstituerende studierådsmøde. 
Ved dette møde bliver kan yderligere medlemmer konstitueres og blive en del af rådet.

Husk at skrive i en parantes efter jeres navn i tilmeldingsdoodlen, hvis I på forhånd ved at I skal gå tidligere, eller hvis I har allergier/madpræferencer der skal tages hensyn til.
Eksempel: Jens (Går 19.30, glutenallergi)

Dato: Mandag d. 30/1-2023 Kl. 18:00

Lokale: Delta på PF-gangen

Opgaver

  • Kokke: Tbd
  • Kage: Tbd
  • Referat Læsere: Tbd
  • Underholdning: Tbd 

Dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1CCisA9WffpJkW9P4kQefltPHG-TQOvZyQv4onHECaWs/edit#

Referat fra sidst: https://docs.google.com/document/d/1UObtQWLXotiPO2sveh6Jju-so6RHJBk0sTeJERvNxPA/edit#

Tilmelding: https://xoyondo.com/op/CIyZqhV9LbHDD36

Mvh. Lasse og Jakob

 

Formand Bio4Life-rådet 2022/2023: Lasse Rene,

LR@pf.dk

Sidst opdateret: 09/01/2023