Fagligudvalget

Fagligudvalget er med til at sikre, at det faglige niveau forbliver højt på DTU.
Fagligudvalget er det grundlæggende udvalg for PF’s faglige gren. Udvalget ligger til grund for PF’s fagligpolitiske linje og agerer som bagland for den siddende bestyrelse, herunder særligt Uddannelsespolitisk Koordinator (UPK).
Vi diskuterer og fastlægger PF’s holdninger og politikker om alt, der berører det faglige miljø på DTU.
Derudover arrangerer og afholder Fagliguvalget events, der på den ene eller anden måde har faglig relevans på tværs af retninger – i nyere tid kan arrangementer som besøg af Andreas Mogensen, faglige rundture og opkvalificering af ISN repræsentanter nævnes.
Fagligudvalget fungerer også som et forum for udveksling af erfaringer på tværs af retninger – og vi har gennem tiden hjulpet adskillige retninger med at få deres følgegrupper op at køre, få deres fagprojekter strømlinet og generelt hjulpet studerende med at få deres undervisere i tale.
Punkterne på dagsordenen kan være noget i stil med:
- Sænkning af frafald
- Aftenmoduler
- Opdatering af politikpapir
- Biologi på alle civilretninger
og meget mere...
Hvem er udvalget for?
Udvalget består som udgangspunkt af 2 repræsentanter fra hvert studieråd og PF’s ISN repræsentanter, men møderne er i udgangspunktet åbne – så alle interesserede er velkomne, og alle medlemmer af PF har taleret til møderne – og er desuden altid velkomne til at sætte sig i en arbejdsgruppe. Udvalget mødes 1 gang om måneden, og der er aftensmad lavet af frivillige fra udvalget inden.

Faglige arrangementer

Fagligudvalget planlægger og afholder faglige events. Det kan være i form af oplæg eller workshops. Fagligudvalg har blandt andet, i samarbejde med DTU, været med til at arrangere et større event med den danske astronaut Andreas Mogensen.

Hvis du har en idé eller gerne vil afholde et arrangement ifbm. Fagligudvalget, kan du sende en mail til uddannelse@pf.dk

Repræsentanter i DTU's organer

PF har repræsentanter siddende i følgende af DTU's organer:

  • DTU's bestyrelse
  • Akademisk Råd
  • Tværgående uddannelsesudvalg (CUU/DUU)
  • Institutstudienævn (ISN)

Fagligudvalget danner baggrundsgruppe for disse repræsentanter, og afholder årligt opkvalificerende seminarer.
Derudover har PF repræsentanter i eksterne organisationer og udvalg, som også har bagland i Fagligudvalget. Læs mere om dem her.

Sidst opdateret: 09/05/2019