Fagligudvalget

DTU er en uddannelsesinstitution med 40+ bachelorstudieretniger, 30+ kandidatstudieretninger og 1400+ kurser. Med så stor variation kan det være svært for DTU alene at holde en god uddannelseskvalitet for alle DTU-studerende. PF hjælper med at udbrede studerendes stemme og sikre, at vores uddannelse holdes på et højt niveau. Nedenfor præsenteres nogle af de akademiske organer, som enten er PF-udvalg eller PF har repræsentanter i:

  • Fagligudvalg
  • Institutternes Studienævn (ISN)
  • Tværgående Uddannelses-udvalg (CUU og DUU)
  • Akademisk Råd

Fagligudvalget

Fagligudvalget er med til at sikre, at det faglige niveau forbliver højt på DTU. Fagligudvalget er det grundlæggende udvalg for PF’s faglige gren. Udvalget ligger til grund for PF’s fagligpolitiske linje og agerer som bagland for den siddende bestyrelse, herunder særligt Uddannelsespolitisk Koordinator (UPK). Vi diskuterer og fastlægger PF’s holdninger og politikker om alt, der berører det faglige miljø på DTU.

Fagligudvalget fungerer også som et forum for udveksling af erfaringer på tværs af retninger – og vi har gennem tiden hjulpet adskillige retninger med at få deres følgegrupper op at køre, få deres fagprojekter strømlinet og generelt hjulpet studerende med at få deres undervisere i tale.
Punkterne på dagsordenen kan være noget i stil med:
- Sænkning af frafald
- Aftenmoduler
- Opdatering af politikpapir
- Biologi på alle civilretninger
og meget mere...

Hvem er udvalget for?
Udvalget består som udgangspunkt af 2 repræsentanter fra hvert studieråd og PF’s ISN repræsentanter, men møderne er i udgangspunktet åbne – så alle interesserede er velkomne, og alle medlemmer af PF har taleret til møderne – og er desuden altid velkomne til at sætte sig i en arbejdsgruppe. Udvalget mødes 1 gang om måneden, og der er aftensmad lavet af frivillige fra udvalget inden.

Faglige arrangementer

Fagligudvalget planlægger og afholder faglige events. Det kan være i form af oplæg eller workshops. Fagligudvalg har blandt andet, i samarbejde med DTU, været med til at arrangere et større event med den danske astronaut Andreas Mogensen.

Hvis du har en idé eller gerne vil afholde et arrangement ifbm. Fagligudvalget, kan du sende en mail til uddannelse@pf.dk

Repræsentanter i DTU's organer

PF har repræsentanter siddende i følgende af DTU's organer:

  • DTU's bestyrelse
  • Akademisk Råd
  • Tværgående uddannelsesudvalg (CUU/DUU)
  • Institutstudienævn (ISN)

Fagligudvalget danner baggrundsgruppe for disse repræsentanter, og afholder årligt opkvalificerende seminarer.
Derudover har PF repræsentanter i eksterne organisationer og udvalg, som også har bagland i Fagligudvalget. Læs mere om dem her.


Institutstudienævn (ISN)

På DTU er studienævn organisatorisk placeret på institutterne i form af institutstudienævn (ISN). De arbejder med uddannelsesrammerne for diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne samt med undervisningen på det enkelte institut. Der er derfor et ISN per institut. Studienævnene arbejder for at sikre kvaliteten på DTUs uddannelser, bl.a. ved at gennemgå kursus-evalueringer og lave tiltag på baggrund af disse eller andre forhold. Hvis du vil vide mere om ISN eller har input til et studienævn, så står Fagligudvalget for at koordinere og opkvalificere studenter-repræsentanterne i ISN. Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål (eller svar), så kan du kontakte en af studenterrepræsentanterne for dit ISN igennem dit studieråd eller skrive til uddannelse@pf.dk. Nedenfor kan du se repræsentanterne i dit studienævn.

Liste over repræsentanter kan findes her.


Tværgående Uddannelses-udvalg (CUU og DUU)

De to tværegående uddannelses-udvalg, tværgående uddannelsesudvalg Civil (CUU) og tvæærgående uddannelsesudvalg diplom (DUU) er dekanernes rådgivende udvalg. De rådgiver om de overordnede linjer for hhv. civil og diplom uddannelserne. Her sidder repræsentanter for studerende sammen med repræsentanter for studielederne samt studienævns-formænd. Her diskuteres emner som fælles obligatoriske kurser og uddannelsernes generelle struktur. Studenter-repræsentanterne koordinerer deres arbejde i Fagligudvalget.


Akademisk Råd

Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver. Akademisk Råd skal blandt andet udtale sig om den interne fordeling af bevillinger, sammensætte de udvalg, der skal vurdere ansøgere til videnskabelige stillinger og tildele ph.d.-, doktor- og æresdoktorgraden.

I Akademisk Råd sidder der 3 studenter-repræsentanter samt 8 repræsentanter fra det videnskabelige personale. Studenterrepræsentanterne skal sikre, at de studerendes bekymringer og forslag bliver hørt. Der bliver afholdt møde 2 gange per semester. PF’s studenter-repræsentanter i Akademisk Råd samarbejder med og opdaterer Politisk Gruppe og Fagligudvalget,  så hvis du vil vide mere om Akademisk Råds arbejde kan du kontakte disse.

PF repræsentanter:

PF suppleanter

  • Frederik Vejby Nielsen, vejby@pf.dk
  • Mikkel Berrig, berrig@pf.dk
Sidst opdateret: 15/06/2023