Fagligudvalget

Fagligudvalget diskuterer og fastlægger PF's uddannelsespolitik, inden for DTU regi. Dvs. at Fagligudvalget danner baggrundsgruppe for arbejdet der lægges i DTU's organer.

Udvalget består af 2 repræsentanter for hvert af studierådene. På det konstituernede møde kan der dog optages interesserede som ønsker at blive medlem. Alle Fagligudvalgsmøder er som udgangspunkt åbne.

Faglige arrangementer

Fagligudvalget planlægger og afholder faglige events. Det kan være i form af oplæg eller workshops. Fagligudvalg har blandt andet, i samarbejde med DTU, været med til at arrangere et større event med den danske astronaut Andreas Mogensen.

Hvis du har en idé eller gerne vil afholde et arrangement ifbm. Fagligudvalget, kan du sende en mail til uddannelse@pf.dk

Repræsentanter i DTU's organer

PF har repræsentanter siddende i følgende af DTU's organer:

  • DTU's bestyrelse
  • Akademisk Råd
  • Tværgående uddannelsesudvalg (CUU/DUU)
  • Institutstudienævn (ISN)

Fagligudvalget danner baggrundsgruppe for disse repræsentanter, og afholder årligt opkvalificerende seminarer.
Derudover har PF repræsentanter i eksterne organisationer og udvalg, som også har bagland i Fagligudvalget. Læs mere om dem her.

Sidst opdateret: 04/01/2018