Fysikrådet

NB: Nederst på siden fremgår vores kommende møder

Fysikrådet består af studierådet for Fysik og Ingeniørvidenskab (FysIng) samt studierådet for Geofysik og Rumteknologi (Space). FysIng og Space har et tæt samarbejde, da deres kurser på første og andet semester ligger meget tæt op ad hinanden.

Fysikrådet står blandt andet for at arrangere en hyttetur for alle årgange, afholde den årlige julefrokost for alle årgange og holde en grillaften, som også fungerer som introduktionsaften. Desuden står udvalget CV (Cool Virksomheder) for at skabe kontakt mellem studerende og industri, og de afholder events par gange i semestret.

Herudover fungerer rådet som de studerendes talerør til resten af Polyteknisk Forening.

Vi har også en facebookside, hvor vi regelmæssigt deler faglige og sociale opslag samt kommer med opdateringer vedrørende rådet:
https://www.facebook.com/fysikraadet/

Man kan altid kontakte forpersonerne for at høre mere om rådet og for at høre, hvornår vi har møder.

Forpersoner 2022/2023:
Fysik og Nanoteknologi/Ingeniørvidenskab: Sarah Vestergaard, vestergaard@pf.dk
Geofysik og Rumteknologi: Laura Asta Ejsing, ejsing@pf.dk

De bedste hilsener
På vegne af Fysikrådet, Sarah og Laura

Mødedatoer for 2023/2024

15. november 2023

17. januar 2024

31. januar 2024

Mødeindkaldelse til konstituerende møde d. 27. september

Dato: 27. september
Tidspunkt: 18:00
Sted: Bygning 311, i Loungen

Tilmelding sker her

Dagsorden kan findes her

Sidst opdateret: 27/10/2023