PROMO-Rådet

PROMO-rådet er studierådet for diplomretningerne Proces & Innovation, Produktion, samt mobilitet, transport & logistik.

Vi er en gruppe af mennesker, der frivilligt arbejder for at gøre hverdagen og studiet, lettere og bedre for de studerende fra retningerne. Om det så er at styrke det sociale sammenhold på retningerne eller at forbedre kurserne, så de studerende får mest ud af undervisningen.

Rådet er et ny opstartet råd der på nuværende tidspunkt består af 32 konstituerede medlemmer fra retningerne. Desuden sidder der medlemmer fra rådet repræsenteret i flere af Polyteknisk Forenings råd og Institutnævnet for Diplom, for at give vores meninger tilkende, og dermed influere og præge de ting, der sker rundt omkring på DTU. I rådet beskæftiger vi os med en masse ting, vi er b.la. med til at arrangere hytteture og sociale arrangementer som julefrokost, men der også plads til at diskutere kurser, og komme med ideer til hvordan det faglige kan forbedres.

I rådet kan man i stor grad få indflydelse på hvordan ens studie skal forløbe. Som medlem af PROMO-rådet kan man, ud over at have indflydelse på hvordan DTU og PF skal udvikle sig fremadrettet, skabe sig et netværk på tværs af retningerne og på tværs af årgangene. Hvilket både kan forbedre ens sociale relationer, men man kan også udveksle faglige erfaringer med de andre årgange.

Vi holder cirka 1 møde hver måned, hvor vi hygger med aftensmad inden for dem der vil.

Formand: Nete Sparre Hangel, 4. Semester Produktion, nete@pf.dk, +45 51 21 03 87

Næstformand: Liv Didi Pedersen, 4. semester Process- og Innovation, livdidi@gmail.com, +45 51 20 80 32

MØDEINDKALDELSER: 

Alle er velkommne til at deltage i et PROMO-rådsmøde for at se hvordan vores møder afholdes. Normalt mødes vi kl. 17:15 hvor vi spiser sammen hvorefter mødet starter 17:30.
Hvis du ikke er med i rådet og gerne vil spise med, så skriv til formanden så vi også kan få bestilt til dig.

Næste PROMOrådsmøde: Mandag d. 11/9 2023
Sted: Læsesalen/Store mødelokale Ballerup campus
Dagsorden: Findes her

Konstituerende PROMOrådsmøde: Mandag d. 25/9 2023

Sted: Læsesalen/Store mødelokale Ballerup campus
Dagsorden: Findes her

Sidst opdateret: 07/09/2023