Holdningspapirer

Holdningspapirer udtrykker PF’s holdninger på relevante emner på DTU. Papirerne løber over 2 år og vedtages af Politisk Gruppe. Alle kan komme med forslag til holdningspapirer og de kan udabrejdes i samarbejde med PF’s bestyrelses politiske ansvarlig, hvis dette findes relevant.

Ved spørgsmål kontakt politik@pf.dk

Feedback

Skemalægning

Sidst opdateret: 03/11/2022