Rådgivning og Krænkelser

Livet som studerende kan godt være hårdt. Hvis du har brug for hjælp eller nogen at snakke med har vi både Studenterrådgivningen og Studenterpræsten. Begge kan du tale med uanset baggrund. Studenterpræsten befinder sig på oppe på PF gangen i bygning 101.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er til for at ude social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende på videregående uddannelser. Med mere end 50 års erfaring er de der for at hjælpe de studerende, der har brug for en ekstra hånd for at komme igennem studiet.

Tilbuddet om rådgivning og støtte gælder for alle studerende, uanset hvor i landet de befinder sig. For kontakt og mere information om Studenterrådgivningen besøg hjemmesiden.
Telefon: +45 70 26 75 00.

Studenterrådgivningen har også lavet en række foldere om forskellige emner. De kan findes her som pdf eller fysisk på bestyrelseskontoret.
Eksamen
Bekymringens kunst
Gruppearbejde
Lær at mestre din arbejdsproces

Studenterpræsten

DTU Lyngbys studenterpræst er ansat ved Lundtofte Kirke. Hvis du har brug for en præst eller bare en fortrolig, er du velkommen til at kontakte Jørgen Bo Christensen.

Træffes tirsdag-fredag fra kl. 10-15 i bygning 101E, 1. sal, rum 147 (på PF-gangen).
Telefon 24 42 59 75.
E-mail: pastor@pf.dk

Studerer du på Ballerup Campus, kan du få en snak med studenterpræsten Morten Wassmer. Han kan kontaktes på telefon 21 18 09 37 eller på mow@km.dk.


Krænkelse, diskrimination og mobning

Er du blevet krænket, hvad enten det er seksuelt orienteret, diskrimination eller mobning, er der massere af steder, du kan henvende dig for at få hjælp. Og det er vigtig, at du får snakket om hændelsen. Du kan henvende dig et af nedenstående steder:

Din henvendelse vil altid blive behandlet fortroligt hos alle instanser.

Vi i Polyteknisk Forening arbejder kontinuert på at sikre det bedste studiemiljø, både psykisk og fysisk. Det er vigtigt for os som studenterforening, at der er plads til alle på DTU.

Sidst opdateret: 16/06/2023