Studiemiljø og levevilkår

Foreningen arbejder for at sikre og forbedre studiemiljøet på DTU, samt de generelle leve- og boligforhold for de studerende. Derudover bestræber PF sig på at skabe et rummeligt miljø for DTU for alle studerende. Nedenfor beskrives nogle af de udvalg, der arbejder med dette:

  • Socialpolitisk udvalg
  • PF’s Indstillingsudvalget
  • International Committee

 

Socialpolitisk udvalg

Et godt studiemiljø er vigtigt for et godt studieliv. Et sted, hvor man har lyst til at bruge sin tid, om end det er til at studere eller tage en øl med vennerne. DTU står derfor ofte i en situation, hvor de ønsker input fra de studerende omkring, hvordan bygninger skal indrettes og, hvordan maden i kantinen skal være. Studerende ser ofte campus i et lidt andet lys end dem der tager de endelige beslutninger omkring dets udformning. Socialpolitisk udvalg er her dem der ofte bliver spurgt til råds, pga. deres brede viden om campuslivet og deres glædelige lyst til at dele ud af den.

Polyteknisk Forening forsøger at værne om de studerendes interesser, hvor socialudvalget arbejder indenfor bl.a. levevilkår. Dette gøres i interne udvalg, hvor emner såsom boligmangel, SU og stress hos studerende diskuteres. Udvalget har tilsvarende også fingrene med i spillet når, der diskuteres studenter levevilkår på landsplan hos Danske Studenterendes Fællesråds Levevilkårs Udvalg.

Hvis du har nogen spørgsmål eller er interesseret i at deltage kan du kontakte udvalget på social@pf.dk.

Indstillingsudvalget

Da en del af Socialpolitisk udvalgs arbejde drejer sig om boligområdet, sidder ni af udvalgets medlemmer samt Socialpolitisk udvalgs forperson i IndstillingsUdvalget (PFIU) under Socialpolitisk udvalg.

PFIU fastsætter indstillingskriterierne til 7 kollegier på og i nærheden af DTU, med tilsammen ca. 1740 værelser. Hvert af kollegierne har derfor en repræsentant i udvalget. Derudover varetager PFIU opgaven med at følge med i boligpolitikken og sikre de bedste boligvilkår for de studerende.

International Committee

PF International Committee er et PF-organ med det formål at gøre livet lettere for internationale studerende på DTU og i PF. International Committee laver arrangementer, der er med til at bygge bro mellem danske og internationale studerende. Vi mødes hver måned, og er altid åbne for nye medlemmer og forslag!

Læs mere på deres Facebook-side.

Sidst opdateret: 24/07/2022