Indkaldelser til Fællesrådsmøder

Her følger de foreløbige datoer for Fællesrådsmøder for FR22 fra det tiltrædende møde til og med det aftrædende. Datoerne for alle ordinære møder er vedtaget på det tiltrædende møde og vil som udgangspunkt ikke blive ændret, dog kan ekstraordinære møder forkomme. For møder der er indkaldt er dagsorden og bilag tilgængelig her på siden. Foreløbig indkaldelse til ordinære møder udsendes senest 10 dage inden mødet.

FR329: 5. Februar 2022 (Lørdag)
Dagsorden
Bilag
FR og Bestyrelsen tiltræder. Endelig godkendelse af KABS
Valg til: CREW-forpersoner, Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, 3-6 personer, mindst 1 fra bestyrelse + mindst 1 i FR) og Klubudvalgsrepræsentant

FR330: 3. Marts 2022
Dagsorden
Bilag
Endelig godkendelse af KABS
Valg til: Eventudvalget, Lovudvalget, Koordinationsudvalget og Politisk Gruppe

FR331: 16. Marts 2022
Dagsorden
Vissionseminar

FR332: 31. Marts 2022
Dagsorden
Bilag

FR333: 28. April 2022

Dagsorden
Bilag

Valg til: Forretningsrådet (FRR) og Kritisk Revision

FR334: 16. Juni 2022

Dagsorden
Bilag

Valg til: Bestyrelsesevalueringsudvalget (BEU), Valg- og kontitueringsudvalg (VOKU) og PF Humor (revy)

FR335: 8. September 2022
Valg til: KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg (KABSeueu)

FR336: 16. Oktober 2022

Dagsorden
Bilag

FR337: 27. Oktober 2022
Valg til: PF kandidater til DTU Institutstudienævn (ISN), PF kandidater til DTU’s Bestyrelse og PF kandidater til DTU Akademisk Råd

Dagsorden
Bilag

FR338: 19. November 2022 (Lørdag)
Valg til: Forperson for PF, Forretningsrådsforperson (FRRF), S-Husforperson, PF’s Bestyrelse (B23), Forretningsrådet (FRR) og Koordinering Af Bachelor Studiestart (KABS)

Dagsorden
Bilag

FR339: 12. Januar 2023
Valg til: Politisk Gruppe, Eventudvalget, Koordinationsudvalget, PF kandidater til CUU og PF kandidater til DUU

Dagsorden

Bilag

FR340: 4. Februar 2023 (Lørdag)

Valg til: Eventudvalget, Politisk Gruppe, Crew forpersoner
FR og Bestyrelsen aftræder

Dagsorden

Bilag

Møder for FR23

FR341: 4. Februar 2023
FR og Bestyrelsen tiltræder. Endelig godkendelse af KABS
Valg til: Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, 3-6 personer, mindst 1 fra bestyrelse + mindst 1 i FR) og Klubudvalgsrepræsentant

Dagsorden

Bilag

FR342: 9. Marts 2023
Intern forventningsafstemning, godkendelse af samværspolitik
Valg til: Lovudvalget, Politisk gruppe

Dagsorden

Bilag

FR343: 20. April 2023
Godkendelse af budgettet
Valg til: Forretningsrådet (eksterne og interne medlemmer), Kritisk Revision

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR344: 15. Juni 2023
Fastsættelse af ordinær konstitueringsperiode
Valg til: Bestyrelsesevalueringsudvalget (Beu), Valg- og konstitueringsudvalget (VOKU), PF Humor

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR345: 28. September 2023
Valg til: KABSeueu

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR346: 26. Oktober 2023
Godkendelse af årsregnskabet, godkendelse af opstilling til ISN
Valg til: DTU’s bestyrelse, Akademisk råd, Sensommerfest styregruppe

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR347: 18. November 2023 (Lørdag)
Valg til: Bestyrelsen, KABS, Forretningsrådet (interne medlemmer)

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR348: 11. Januar 2024
Valg til: Politisk gruppe, CUU, DUU, CREW-forpersoner, Eventudvalget

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

FR349: 3. Februar 2024 (Lørdag)
Årsberetning, Forpersonens beretning, FR og Bestyrelsen aftræder

Dagsorden (Kommer)

Bilag (Kommer)

Sidst opdateret: 20/03/2023