Fællesrådet

Fællesrådet (FR) er PF’s øverste organ. Fællesrådet træffer de overordnede beslutninger for foreningen. Eksempelvis godkender FR udvalg i PF og personer til DTUs valgte organer samt PF’s budget. Hvis man vil kontakte Fællesrådet kan det gøres gennem Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU) frfu@pf.dk.

Fællesrådet består af 2-3 personer fra hvert studieråd. PF’s bestyrelse sidder desuden med til alle møder. Når man er valgt af sit studieråd til FR hedder det at man er ordinært medlem. Man sidder i Fællesrådet på vegne af sit studieråd, og fremlægger deres holdninger til fællesrådsmøderne.

Der er fællesrådsmøde ca. 1 gang om måneden i løbet af studieåret.

Fællesrådets Forretningsudvalg

Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU) har til opgave at sikre at PF’s love og statutter bliver overholdt i forbindelse med afholdelse af og indkaldelse til fællesrådsmøder, samt at Fællesrådets (FR) arbejde gennem året bliver planlagt og udført på en fornuftig måde. Dette inkluderer at FRFU indkalder til møder i FR, indstiller referenter og dirigenter til FR-møder og følger op på de beslutninger som tages af FR. 

Hvis man har nogen spørgsmål vedrørende FR, punkter man vil have taget op til at FR-møde eller lignende er man altid velkommen til at kontakte FRFU på frfu@pf.dk.

Referater

Der bliver taget referater til alle møder Fællesrådet. De åbne referatet fra møder i Fællesrådet er tilgængelig her.

Referater fra FR

Indseldelse af opstillingsgrundlag til valg i Fællesrådet

Når der er valg i Fællesrådet foretrækkes det at kandidater indsender et opstillingsgrundlag på forhånd. Dette giver FR repræsentanterne mulighed for at diskuterer kandidaturet med der studieråd. Det er også muligt at stille op uden at skrive et opstillingsgrundlag, her er det stadig en god ide at kontakte FRFU og informerer om sin opstilling.

Opstillingsgrundlag sendes til FRFU på frfu@pf.dk. Deadlines for indsedelse af opstillingsgrundlag er 1 uger før FR mødet fredag kl 23.59 (6 dage før et torsdagsmøde). Dette sikrer at alle studieråd kan nå at se opstillinggrundlaget. Opstillingsgrundlag der sendes senere modtages og sendes ud, hvis muligt, men det kan ikke garanteres at de når studierådene. Hvornår der afholdes hvilke valg til FR-møder kan findes under Indkaldelser.

Fællesrådets forretningsudvalg (FRFU) forventer at man benytter de officielle skabeloner til opstillingsgrundlag, for at skabe kontinuitet og klarhed omkring, hvordan et bilag udformes til Fællesrådet. Retningslinjer for bilag til Fællesrådet kan finde i Vedtægter og Bestemmelser.

FRFU gennemlæser gerne opstillingsgrundalg og sender dem tilbage, med kommentarer, hvis dette ønskes. For at dette kan ske skal opstillingsgrundlaget sendes til FRFU i god tid.

Skabeloner til bilag i Fællesrådet

Indsendelse af punkter for Fællesrådet

Alle er velkommende til at indsende punkter til behandling i FR. Hvis du overveje at bringe et punkt foran FR så kontakt FRFU, gerne så tidligt i processen som muligt. Så kan FRFU hjælpe med at rafinerer forslaget, finde ud af hvordan det bedst behandles og hvilket forarbejde der skal til.

Som udgangspunkt bør alle punkter være ledsaget af et bilag. Fællesrådets forretningsudvalg (FRFU) forventer at man benytter de officielle skabeloner til diverse bilag, for at skabe kontinuitet og klarhed omkring, hvordan et bilag udformes til Fællesrådet. Retningslinjer for bilag til Fællesrådet kan finde i Vedtægter og Bestemmelser.

Forslag og bilag sendes til FRFU på frfu@pf.dk. Deadlines for indesledelse for behandling på at givet FR møde er 2 uger før FR mødet fredag kl 23.59 (1 uge og 6 dage før et torsdagsmøde). Her skal bilaget være klar i sin endelig udformning. Hvornår der afholdes FR-møder kan findes under Indkaldelser.

Skabeloner til bilag i Fællesrådet

Er du valgt som FR repræsentant?

Hvis man er nyt fællesrådsmedlem, kan det være en god idé at læse dokumentet “Welcome to the Joint Council”. Find den her.

Information om tjanser til FR-møder

Er man i tvivl om hvad det vil sige at lave mad, have oprydning eller hente vogn, så kan man læse det i Praktisk information for FR.

Praktisk information for FR

Udeblivelse

Kan man som ordinært medlem af Fællesrådet ikke komme til et fællesrådsmøde, kan man udfylde en fuldmagt, der videregiver sit mandat til mødet. Den officielle suppleant, som valgt af studierådet, kan overtage mandatet fra et ordinært medlem, fra samme råd, uden brug af en fuldmagt.

Skabelon til en sådan fuldmagt kan downloades herunder.

Skabelon til fuldmagt

Sidst opdateret: 19/10/2023