BØF

BØF står for “Bioteknik, Økonomi og Fødevare”, og er studierådet på DTU, som varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger “Kemi- & Bioteknik”, “Kemiteknik & International Business”, og “Fødevaresikkerhed & -kvalitet”.

BØF-rådet består af studerende som har lyst og interesse for at være med til at gøre en forskel for de repræsenterede retninger på tværs af årgangene. Der bliver diskuteret kvaliteten af det faglige niveau af vores uddannelser, vores studiemiljø og andre emner, der har indflydelse på oplevelsen som studerende på DTU og i PF.  Desuden har studierådet repræsentanter i andre udvalg, både internt i PF og mere eksternt, hvor man repræsenter rådets interesse.
Samtidig er det en mulighed for at møde andre studerende med samme interesse felt og udvide ens netværk. Møderne ligger tirsdag aften en gang måneden, udover eksamensperioden, der er både mad og hygge. 

Hvis der er spørgsmål kan man kontakte forpersonen.

Forperson 2023-2024:
Ea Quie Landgreen, Quie@pf.dk

Næstforperson 2023-2024:
Karoline Skytthe, karo@boef.pf.dk


https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at deltage i et BØF-studierådsmøde. 
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.00, tjek evt vores Facebook

Næste møde
Tidspunkkt: 12/03-2024 kl. 18 
Sted: Alpha, pf gangen i Lyngby

Dette er et rekonstituerende møde 

Facebook gruppe:

https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Sidst opdateret: 20/02/2024