BØF

 

BØF står for “Bioteknik, Økonomi og Fødevare”, og er et studieråd på DTU, som varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger “Kemi- & Bioteknik”, “Kemiteknik & International Business”, og “Fødevaresikkerhed & -kvalitet”.

BØF-rådet består af 18 studerende på de repræsenterede retninger på tværs af årgange, som har lysten og interessen til at være med til at gøre en forskel i forhold til retningerne. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg, som bringer diskussioner og beslutninger til studierådet, og bliver gennemgået til studierådsmødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra Fagligudvalget, Socialpolitisk Udvalg, Retningsudvalgene, Institutstudienævn og Fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bl.a. bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt faglige og sociale arrangementer.
Her har studerende mulighed for at møde andre studerende på tværs af årgange og retninger, hvilket giver mulighed for at udvide ens netværk og lave erfaringsudveksling.

Rådet mødes en gang om måneden til møde. Der afholdes ikke møde i eksamensperioderne og ferierne. Hvis det lyder interessant, kom og vær med! 

Formand 2022-2023:
Jacob Hagen, Hagen@pf.dk

Næstformand 2022-2023:
Ea Quie Landgreen, s215563@student.dtu.dk
https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at deltage i et BØF-studierådsmøde. 
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.00,

Se links længere nede. Vi ses!

Tirsdag d. 31 Januar

Det årlige rekonstituerende studierådsmøde

Til dette møde er der mulighed for at konstituerer sig studierådet. Hvis man er interesseret og har nogle spørgsmål omkring posterne, så er man velkomne til at skrive til mig på Hagen@pf.dk
Hvis man ikke kan komme, men gerne vil være konstitueret, så kan man ligeledes skrive til mig.

Sted: TBA

Dagsorden (ændringer kan forekomme):  Dagsorden 31/01 – 2023

Facebook gruppe:

https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

 

Sidst opdateret: 16/01/2023