BØF

 

BØF står for “Bioteknik, Økonomi og Fødevare”, og er et studieråd på DTU, som varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger “Kemi- & Bioteknik”, “Kemiteknik & International Business”, og “Fødevaresikkerhed & -kvalitet”.

BØF-rådet består af 29 studerende på de repræsenterede retninger på tværs af årgange, som har lysten og interessen til at være med til at gøre en forskel i forhold til retningerne. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg, som bringer diskussioner og beslutninger til studierådet, og bliver gennemgået til studierådsmødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra Fagligudvalget, Socialpolitisk Udvalg, Retningsudvalgene, Institutstudienævn og Fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bl.a. bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt faglige og sociale arrangementer.
Her har studerende mulighed for at møde andre studerende på tværs af årgange og retninger, hvilket giver mulighed for at udvide ens netværk og lave erfaringsudveksling.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde. Der afholdes ikke møde i eksamensperioderne og ferierne. Hvis det lyder interessant, kom og vær med! 

Formand 2021-2022:
Sara Melkjorsen, Melkjorsen@pf.dk

Næstformand og økonomiansvarlig 2021-2022:
Johanne Lønborg Christensen, johannelc@live.dk
https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at deltage i et BØF-studierådsmøde. 
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.00,

Se links længere nede. Vi ses!

Mandag d. 19. september 2022

Det årlige konstituerende studierådsmøde

Til dette møde, skal vi vælge nye personer til diverse poster i rådet. Hvis man er interesseret og har nogle spørgsmål omkring posterne, så er man velkomne til at skrive til mig på Melkjorsen@pf.dk
Hvis man ikke kan komme, men gerne vil være konstitueret, så kan man ligeledes skrive til mig.

Sted:
DTU Bygning 101, PF-gangen, Alpha

Dagsorden (ændringer kan forekomme): 
https://docs.google.com/document/d/1nE5u3dqE6MGlTqJ4T9e-ID-RfG8X9TJcYmNHLaQeBGk/edit

Facebook gruppe:

https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

 

Sidst opdateret: 02/09/2022