Studiestart

Som nystartet på DTU kan du vælge at deltage i studiestarten. Den er arrangeret af PF og indebærer både introforløb, arrangementer og muligheden for at blive tilknyttet en ældre studerende der kan hjælpe dig igennem dit første semester.

PF planlægger studiestarten for både bachelor-, udvekslings- og kandidatstuderende. Ældre studerende bruger enormt mange timer på at forberede det hele, og der er lagt blod, sved, tårer og masser af entusiasme i studiestarten.

Vi håber du vil deltage og bliver glad for alt det vores frivillige har gjort for at gøre din studiestart så god som muligt.

Som ny studerende på DTU er der rigtig mange ting der er rare at vide noget om. Derfor udkommer Rusbogen hvert år, hvor der står en masse nyttig information. Denne kan også findes på vores app “PF – Polyteknisk Forening“.


Bachelor studiestart

Skal du starte på din bachelor på DTU? De 29 Koordinatorer Af BachelorStudiestarten (KABS) er i fuld gang med at planlægge Danmarks bedste studiestart til dig! Du kan læse meget mere på PFs studiestartsside, hvor du også kan tilmelde dig introforløbet. Vi ses på DTU!

Om studiestarten

I sommerstudiestarten ansættes ca. 250 vektorer fordelt på 30 hold, som sammen tager imod de ca. 2200 russer, som starter til sommer. Dette koordineres af 29 KABS, der står for hver deres retning og hjælper vektorerne med at arrangere introforløbene. KABS, vektorer og hyttebumser skaber i fællesskab den bedst mulige studiestart for de kommende russer.

Vektor

Danmarks bedste studiestart ville ikke eksistere, hvis ikke vektorerne var med. Der ansættes årligt omkring +250 vektorer til at tage i mod de nye studerende. I grupper med én KABS arrangerer de introforløb, hytteture, studieretningsarrangementer, kagemøder m.m.

KABS

KABS står for Koordinator af Bachelor Studiestarten. Der er 29 KABS, som hver har en retning og et introforløb, hvoraf tre af introforløbene er weekendforløb og en af disse er alkoholfri.

Under valget af KABS bliver de forhåndsgodkendt i Fællesrådet (FR) i november og godkendes endeligt på det første FR-møde i forårssemestret. KABS mødes i perioden fra november til aftrædelse i februar året efter hver uge med KABS-gruppen og vælger bl.a. vektorer, erfaringsudveksler med andre universiteter, kontakter eksterne undervisere til uddannelse af vektorer og meget andet.


Kandidat studiestart

Er du ny kandidat- eller udvekslingsstuderende på DTU kan du deltage i kandidat studiestarten. Den planlægges af PF Master Student Coordinators i samarbejde med DTU og inkluderer bl.a. Introduction Week, hyggelige events i løbet af semestret og hytteture i efteråret. Du kan læse mere om kandidat studiestarten på PFs kandidat studiestartsside.

For mere information kan de kontaktes på msc@pf.dk.
Opdateringer om deres aktiviteter kan også findes på deres facebook side.

Sidst opdateret: 12/07/2024