Univalg

PF indstiller hvert år repræsentanter til DTUs bestyrelse, Akademisk Råd og Institut studienævnene, ISN. Her arbejder vores repræsentanter for alle studerendes sag, hvad angår alt fra forbedring af specifikke kurser, til udarbejdelse og vedtagelse af DTU’s strategi.

Ligesom med mange andre valg, er det vigtigt at støtte op om demokratiet, og vise at vi gerne vil have studenterindflydelse, ved at stemme!

PF’s kandidater vælges I PF’s fællesråd, hvor alle vores studieråd har repræsentanter. Kandidaterne vælges dermed af mere end 500 studerende fra alle studieretninger på DTU.
Især vores kandidater til DTU’s bestyrelse og Akademisk Råd sættes der høje forventninger til, og det er ofte studerende der allerede har gjort et stort arbejde for studerende på DTU.

PF’s kandidater har desuden tæt kontakt med resten af PF hvilket gør at vi har løbende indflydelse på deres arbejde. Får vi information om problematikker kan vi altså tage dem med derhen hvor der kan gøres noget ved dem.

PF giver stemme til de studerende, alt du skal gøre, er at give din stemme til os!

Univalg 2023

I år ligger univalget tirsdag d. 21. november kl. 9 til torsdag d. 23. november kl. 15. Du kan stemme på e-vote.dk. Du skal bare vælge DTU, logge ind med dit DTU login og vælge hvem du vil stemme på.

Du stemmer separat til de tre organer (DTU’s Bestyrelse, Akademisk Råd, og dit eget Institutstudienævn, ISN). Din studieretning er tilknyttet et ISN, og det er dette du kan stemme til, hvis du altså ikke aktivt har været inde og tilknytte dig et andet ISN.

Har du problemer med hvordan du stemmer er du altid velkommen til at kontakte os på pf@pf.dk. Hvis du har spørgsmål om de opstillede kan du kontakte dem på kontaktinformationen nedenfor.

PF’s opstillede til DTU’s Bestyrelse
Sidst opdateret: 11/11/2023