Bestyrelsen med flere

Polyteknisk Forenings bestyrelse fungerer som den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består typisk af syv til ti studerende og vælges for ét år ad gangen med tiltrædelse i februar.

Mikkel Berrig Rasmussen

Foreningsforperson forperson@pf.dkberrig@pf.dk Tlf. 77 42 44 90 Ansvarsområder: - Presse & Medier - Debat - Årsfest - Alumner - IDA STEM Students - DSE og IDA kontakt

Lucas Venge Eilsborg

Næstforperson og Uddannelsespolitisk Koordinator naestforperson@pf.dkuddanelse@pf.dkeilsborg@pf.dk Tlf. 77 42 44 91 Ansvarsområder: - Forperson for Fagligudvalget - DSF, Organisatorisk Udvalg - Akademisk Råd - PF Humor - Institutstudienævn (ISN) - CUU & DUU kontakt

Xandra Huryn

Forretningsrådsforperson oekonomi@pf.dkxandra@pf.dk Tlf. 77 42 44 92 Ansvarsområder: - Økonomi - HR - Ansatte & Frivillige - Bogholderi - Fonde - Eksamenscafeer

Martin Saxen

S-Husforperson shusforperson@pf.dksaxen@pf.dk Tlf. 77 42 44 95 Ansvarsområder: - S-Huset - Årsfest - Joints - Booking & Events - CREW - Aktivfester - Boliger

Anna Hjort Danielsen

Politisk Koordinator & Foreningsudvikler politik@pf.dklokaler@pf.dkhjort@pf.dk Tlf. 77 42 44 94 Ansvarsområder: - Udvikling af foreningen - Forperson for Politisk Gruppe - Forperson for den Internationale Komite - Lokaler og Fysiske Rammer - Ballerup Campus - Landspolitik - Danske Studerendes Fællesråd - Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU) - Valgs- og Konstitureringsudvalg (VOKU) - Inklusion og Diversitet - Campusser ud over Lyngby og Ballerup - PF Arkiver

Linnea de Leon

Socialpolitisk Koordinator social@pf.dklinnea@pf.dk Tlf. 77 42 44 93 Ansvarsområder: - Forperson for Socialpolitisk Udvalg - Studiemiljøudvalget - PF Indstillingsudvalget - Noget-for-noget fonden - Bachelor Studiestarten - Inklusion og diversitet - GDPR - Krænkende adfærds kontaktperson - DSF, Levevilkårspolitisk Udvalg

Koordineringsudvalget

Koordineringsudvalget (CC) er en gruppe af kernefrivillige som hjælper bestyrelsen. Dette gælder både den daglige drift af foreningen, såvel som med projekter og ad-hoc opgaver. Medlemmer af Koordineringsudvalget vælges løbende, for en periode der løber indtil den siddende bestyrelse aftræder.

Nete Sparre Hangel

nete@pf.dk Tlf. Ansvarsområder: - Studiestart24

Anders Strøbæk

stroebaek@pf.dk Tlf. Ansvarsområder: - Klubformand

PR Gruppen

PR Gruppen tager sig af alt PR for PF og S-Huset på vegne af den siddende bestyrelse.

PR Gruppen kan træffes på: kommunikation@pf.dk og pr@pf.dk

Ansvarsområder:

- Public Relations

- Facebook, Instagram og LinkedIn

- Kommunikationsstrategi

- Hjemmeside

- PF App

Sidst opdateret: 28/03/2024