Bestyrelsen med flere

Polyteknisk Forenings bestyrelse fungerer som den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består typisk af syv til ti studerende og vælges for ét år ad gangen med tiltrædelse i februar.

Andreas Ipsen

Foreningsforperson forperson@pf.dkipsen@pf.dk Tlf. 77 42 44 90 Ansvarsområder: - Presse - Debat - Årsfest - Den Studentersociale Fond - Alumner - EuroTech - Nordic5Tech - DSE og IDA kontakt - PF IT

Johanne Skotte Steen-Hansen

Næstforperson naestforperson@pf.dkskotte@pf.dkpolitik@pf.dk Tlf. 77 42 44 91 Ansvarsområder: - Landspolitik - Danske Studerendes Fællesråd - Forperson for Politisk Gruppe - Folkemøde - Folketingsvalg - IDA STEM Students - Den Studentersociale Fond - PF Humor - Kommuner

Michella Ravn Søndergaard

Socialpolitisk Koordinator social@pf.dkravn@pf.dk Tlf. 77 42 44 93 Ansvarsområder: - Forperson for Socialpolitisk Udvalg - DSF Levevilkårpolitisk Udvalg - Studiemiljøudvalg - PF Indstillingsudvalg - Boliger - Noget-For-Noget Fonden - Inklusion og Diversitet - Bachelorstudiestarten - Sisimiut Campus

Elisa Marie Martiny

Uddannelsespolitisk Koordinator og International Kontakt uddannelse@pf.dkelisa@pf.dk Tlf. 77 42 44 94 Ansvarsområder: - Forperson for Fagligudvalget - Institutstudienævn - Akademisk Råd - Tværgående Uddannelsesudvalg - DSF Uddannelsespolitisk Udvalg - Kandidatstudiestarten - Eksamenscaféer - PF Arkivet

Magnus Toxværd

S-Husforperson shusforperson@pf.dktox@pf.dk Tlf. 77 42 44 92 Ansvarsområder: - S-huset - Årsfest - Joints - Tuesday Talks - Booking - CREW - Aktivfester

Frederik Vejby Nielsen

Forretningsrådsforperson oekonomi@pf.dkvejby@pf.dk Tlf. 77 42 44 95 Ansvarsområder: - Økonomi - HR - Ansatte - Bogholderi - Fonde

Christian Bülow Fuglsang

Koordinator af Medlemstilbud og Partnerskaber fuglsang@pf.dk Tlf. 77 42 44 96 Ansvarsområder: - Forperson for Eventudvalget - Ballerup Campus - Klubber - Rabatnetværk - Samarbejder - Arbejdsmiljøudvalget - Studieceller - Grøn Dyst - Medlemsdatabase

Peter Riis Christiansen

Koordinator af Organisering og Udvikling intern@pf.dklokaler@pf.dkprc@pf.dk Tlf. 77 42 44 97 Ansvarsområder: - Lokaler og fysiske rammer - Foreningsudvikling - Næstforperson for Lovudvalget - DSF Organisatorisk Udvalg - PF Wiki - Forpersonernes Aktivitets- og Koordineringsudvalg (FAKU) - Fællesrådets Forretningsudvalg - Valg- og Konstitueringsudvalget (VOKU) - GDPR - Trivslespuljen

Mikolaj Cyprian Bejster

Koordinator af PR og Rekruttering kommunikation@pf.dkmikolaj@pf.dk Tlf. 77 42 44 98 Ansvarsområder: - Public Relations - Facebook, Instagram og LinkedIn - Kommunikationsstrategi - Medlemsrekruttering - Hjemmeside - Årsberetning - Wall of PF - PF App

Koordineringsudvalget

Koordineringsudvalget (CC) er en gruppe af kernefrivillige som hjælper bestyrelsen. Dette gælder både den daglige drift af foreningen, såvel som med projekter og ad-hoc opgaver. Medlemmer af Koordineringsudvalget vælges løbende, for en periode der løber indtil den siddende bestyrelse aftræder.

Martin Lau Nielsen

mln@pf.dk Tlf. Ansvarsområder: - Samarbejde og udvikling af uddannelsespolitiske projekter - Uddannelsespolitisk oplæg - Sparringspartner ift. bl.a. kursusproblematikker og -klager - Deltagelse i DSF UPU møder
Sidst opdateret: 03/11/2022