Bestyrelsen med flere

Polyteknisk Forenings bestyrelse fungerer som den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består typisk af syv til ti studerende og vælges for ét år ad gangen med tiltrædelse i februar.

Natasha Hougaard

Foreningsforperson og Socialpolitisk Koordinator forperson@pf.dknatasha@pf.dksocial@pf.dk Tlf. 77 42 44 90 Ansvarsområder: - Presse & Debat - Årsfest - Den Studentersociale Fond - Alumner - Kommuner - EuroTech & Nordic5Tech - DSE og IDA kontakt - DSF Levevilkårspolitik Udvalg - Studiemiljøudvalg - PF Indstillingsudvalg - Noget-For-Noget Fonden - Inklusion og diversitet - FAKU - Krænkende adfærds kontaktperson

Nete Sparre Hangel

Næstforperson og Organisatorisk og Uddannelsespolitisk Koordinator naestforperson@pf.dknete@pf.dkuddanelse@pf.dk Tlf. 77 42 44 94 Ansvarsområder: - Forperson for Fagligudvalget - Institutstudienævn - Tværgående Uddannelsesudvalg - Studieceller - Lokaler og fysiske rammer - Næstforperson for Lovudvalget - Ballerup Campus - CUU & DUU Kontakt

Nicolai Lindaa Amin

Forretningsrådsforperson oekonomi@pf.dkamin@pf.dkhr@pf.dk Tlf. 77 42 44 95 Ansvarsområder: - Økonomi - HR - Ansatte & Frivillige - Bogholderi - Fonde - Samværspolitik - Fællesrådets Forretningsudvalg - Medlemsdatabase - Arbejdsmiljøudvalg - Rabatnetværket - Samarbejder - Valg- og Konstitueringsudvalget - Akademisk Råd

Jacob Birkjær Marcussen

S-Husforperson shusforperson@pf.dkmarcussen@pf.dk Tlf. 77 42 44 92 Ansvarsområder: - S-Huset - Årsfest - Joints - Booking - CREW - Aktivfester - GDPR - Bachelorstudiestarten - Sisimiut Campus - Fredagsbarernes Fællesudvalg

Abu Bakar Ali

Politisk og International Koordinator politik@pf.dkabubakar@pf.dk Tlf. 77 42 44 91 Ansvarsområder: - Landspolitik - Danske Studerendes Fællesråd - Forperson for Politisk Gruppe - Folkemøde - Inklusion og diversitet - DSF Organisatorisk Udvalg - Kandidatstudiestarten - IDA STEM Students - Boliger

Koordineringsudvalget

Koordineringsudvalget (CC) er en gruppe af kernefrivillige som hjælper bestyrelsen. Dette gælder både den daglige drift af foreningen, såvel som med projekter og ad-hoc opgaver. Medlemmer af Koordineringsudvalget vælges løbende, for en periode der løber indtil den siddende bestyrelse aftræder.

Christian Bülow Fuglsang

fuglsang@pf.dk Tlf. 77424496 Ansvarsområder: - Klubber - Samarbejder

Mikolaj Cyprian Bejster

kommunikation@pf.dkmikolaj@pf.dk Tlf. 77424498 Ansvarsområder: - Public Relations - Facebook, Instagram og LinkedIn - Kommunikationsstrategi - Medlemsrekruttering - Hjemmeside - Årsberetning - Wall of PF - PF App

Sarah Vestergaard

vestergaard@pf.dk Tlf. 77424497 Ansvarsområder: - Folkemøde - DUF - Enhedsorganisering - National Politik
Sidst opdateret: 27/05/2023