Studenterpolitik

Foreningen er med til at sætte ingeniørstuderendes faglige og studiemiljømæssige interesser på dagsordenen, lokalt og nationalt. Foreningen er med til at sætte dagsordenen for fremtidens ingeniøruddannelser og deres rolle i samfundet. Følgende organer repræsenterer elevernes meninger på forskellige niveauer:

  • Politisk gruppe
  • DTU’s Bestyrelse
  • Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Politisk Gruppe

Politisk Gruppe har til opgave at udarbejde PF’s uddannelsespolitik, samt socialpolitik, på national plan. Gruppen arrangerer og afholder derudover også politiske events og tema-møder for de studerende på DTU. Politisk gruppe består af 10 studerende fra PF, som er valgt af Fællesrådet. Politisk Gruppe holder møder omtrent hver anden uge, og disse møder er åbne, med untagelse af få punkter. Hvis man har lyst til at deltage i et møde, kan man skrive en mail til politik@pf.dk for mere information og tilmelding.


DTU’s bestyrelse

DTU’s bestyrelse er den øverste ansvarlige for universitetets aktiviteter.
Bestyrelsen vedtager bl.a. universitetets strategi samt budget- og handlingsplaner, indgår udviklingskontrakt med ministeren for uddannelse og forskning, ansætter rektor samt træffer beslutninger om nybyggerier m.v.

Der sidder to studenter-repræsentanter i DTU’s bestyrelse. De skal sikre, at de studerendes bekymringer og forslag bliver hørt, når der bliver taget beslutninger om DTU’s fremtid. PF’s repræsentanter i DTU’s bestyrelse samarbejder med og opdaterer Politisk Gruppe og Fagligudvalget, så hvis du vil vide mere om deres arbejde, er det et godt sted at starte.

PF repræsentanter


Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 19 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. DSF’s 19 medlemsorganisationer består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner. DSF’s primære arbejdsopgave er at varetage danske studerendes interesser på nationalt plan, det vil sige at have kontakt med ministerier på områdeder relevant for studerende, samt gennem deres pressearbejde at sætte fokus på de danske studerendes forhold.

Desuden er DSF medlem af internationale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ordförandemöte (NOM) og den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU) hvor de varetager de danske studerendes interesser. DSF ledes til dagligt af et forretningsudvalg, bestående af formand, to næstformænd, en organisatorisk ansvarlig og en koordinator af internationale anliggender.

PF er medlem af DSF, hvilket betyder, at vi er med til at forme DSF’s holdninger og struktur. Dette gøres på to årlige politikkonferencer, som er DSF’s øverste myndighed. Samtidig har PF medlemmer af DSF Bestyrelse, samt de to politiske udvalg; Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) og Levevilkårsudvalget (LU), som varetager DSF’s arbejde med de politiske områder. PF’s arbejde i DSF koordineres gennem Politisk Gruppe.

Sidst opdateret: 15/06/2023