PFIU

Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg behandler dispensationssager for boende og ikke boende på PKS-kollegier.

DISPENSATIONER

Lever du ikke op til indstillingskriterierne for PKS kollegierne, eller er det umuligt for dig at få en bolig? Nogen mennesker har mere brug for bolig end andre pga. sygdom eller andet, der ikke nedskrives mens man søger bolig. Man kan derfor sende dispensationer til PFIU for at få lidt hjælp.

Dispensationer modtages kun, hvis en af følgende formularer er udfyldt:

Dispensationsblanket for folk boende på PKS kollegier 

Dispensationsblanket for folk ikke boende på PKS kollegier

Denne procedure er fastsat for at kunne behandle alle ansøgninger fair, da beslutninger da kan tages på et informeret grundlag. Dispensationer skal efterfølgende sendes til iup@pf.dk i pdf- eller word-format, hvorfra de vil blive behandlet. Dispensationer afleveret i papir-form modtages ikke.

Ansøgninger bliver behandlet månedligt.

Forårets ansøgningsfrister:
30. januar 2023 – kl 23:59
27. februar 2023 – kl 23:59
3. april 2023 – kl 23:59
1. maj 2023 – kl 23:59
5. juni 2023 – kl 23:59

Husk det er frivillige studerende der behandler disse ansøgninger i deres fritid. Hav derfor tålmodighed og respekt for dette.

TELEFONSAMTALE

Indstillingsudvalget har telefontider ca. en gang om måneden typisk omkring en uge inden deadline for dispensationsansøgninger. Ønsker du at have en telefonisk samtale bedes du skrive en mail til iup@pf.dk, med ‘Telefonsamtale’ i emnefeltet. I mailen bedes du skrive dit telefonnummer, samt hvad du gerne vil tale om.

ATTESTATIONSBLANKET

I forbindelse med studieaktivitetsundersøgelse vil du blive bedt om at uploade studiebekræftelse med startdato og forventet slutdato. Har du problemer med at få en studiebekræftelse kan du udfylde en attestationsblanket og få den underskrevet af din uddannelsesinstitution.

Attestationsblanket

FAQ

I håb om at kunne svare på nogen af jeres spørgsmål har vi lavet en FAQ. En ved dispensationer og en ved studieaktivitetsundersøgelsen.

Dispensationsansøgninger

Hvornår skal man søge dispensation?

 • Man skal søge dispensation når man bliver studieinaktiv eller er mere end et år forsinket på sin uddannelse. Det er et krav for at bo på pks kollegier.
 • Man kan yderligere søge dispensation for at komme frem på ventelisterne, hvis der er nogen særlige omstændigheder, som gør sig gældende.
 • Man kan også søge dispensation som ikke boende for at få lov til at søge bolig, hvis man er over 30 år gammel. 35 år, hvis man søger Trørød kollegiet.

Hvordan søger man dispensation?

 • Man søger dispensation ved at udfylde dokumentet “boende.docx”, hvis man er beboer, eller dokumentet “ikke-boende.docx” hvis man søger dispensation for at komme frem på ventelisterne. Disse dokumenter skal fremsendes til Indstillingsudvalget på mail (iup@pf.dk). Skabeloner for dispensationer kan findes ovenstående.
 • Når man søger dispensation som boende er det vigtigt man som minimum vedlægger sin studiebekræftelse til dispensationen. En gyldig studiebekræftelse indeholder navn, hvilken uddannelse du går på, hvornår uddannelsen er påbegyndt og hvornår den forventet afsluttet, samt indeholde dato på udskrivelsen af bekræftelsen.
 • På DTU kan studiebekræftelsen findes på inside under Værktøjskasse -> Karakterer -> Udskrifter fra STADS -> Studiebekræftelse
 • På KU skal du bede administrationen om en studiebekræftigelse med sludato på. Den fra KU-net er ikke nok.
 • Andre steder, skal en bekræftigelse indeholde ovenstående ting.

Hvilke kriterier tager vi allerede højde for?

 • Vores Indstillingskriterier tager allerede højde for anciennitet og afstand mellem bolig og uddannelsesplads. Ansøgninger til enkelte boliger bliver kun i meget få tilfælde godkendt, så søg som udgangspunkt altid flere forskellige boliger.

Hvilke dokumenter skal der bruges, hvis man er over et år forsinket?

 • Typisk vil man skulle kunne fremvise dokumentation for forsinkelsen. Har du fx været syg, skal du have en gyldig lægeerklæring, fra perioden hvor du har været syg.

Gælder en godkendt dispensationsansøgning fra uddannelsessted også til PKS?

 • Nej, selvom du har fået godkendt din en dispensation på det uddannelsessted om at udsætte dit studie eller andet skal du stadig søge omdispensation hos os.

Studieaktivitetsundersøgelse

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har problemer?

 • Kan man kontakte PKS på 45 25 92 70 ellers kan du blive ringet op af PFIU ved at skrive en mail, som kan ses ovenstående. Oplever du tekniske problemer skal du kontakte PKS. Har du spørgsmål til dispensation eller lignende, så kontakt os i PFIU.

Hvad skal jeg uploade?

 • Du skal uploade en gyldig studiebekræftelse. En gyldig studiebekræftelse indeholder navn, hvilken uddannelse du går på, hvornår uddannelsen er påbegyndt og hvornår den forventet afsluttet, samt indeholde dato på udskrivelsen af bekræftelsen. Denne dato må ikke være ældre end 14 dage inden uploading til pks.dk.
 • Har du tidligere fået godkendt dispensation skal du vedlægge et billede af emailen, hvor dispensationen blev godkendt. Du kan finde mere om dispensation her: https://www.pf.dk/studieliv/bolig/indstillingsudvalget

Kan man uploade sit karakterbevis, som studiebekræftelse?

 • Nej, dit karakterbevis gælder ikke som en gyldig studiebekræftelse. På de fleste universiteter vil studievejledningen kunne hjælpe dig med at finde studiebekræftelsen hvis du er i tvivl.

Jeg studerer på et andet universitet end DTU og har kun en studiebekræftelse
uden slutdato?

 • De fleste universiteter kan hjælpe dig med at få en studiebekræftelse med slutdato på. Det kræver dog ofte at man kontakter studievejledningen. Det kan godt tage tid for studievejledningen så kontakt dem i god tid.

Hvornår er studieaktivitetsundersøgelsen?

 • Studieaktivitetsundersøgelsen bliver typisk sendt ud i november, med deadline i januar. Der kan dog forekomme flere studieaktivitetsundersøgelser i løbet af året alt efter behovet.

Hvad er en gyldig studiebekræftelse?

 • En gyldig studiebekræftelse indeholder navn, hvilken uddannelse, hvornår uddannelsen er påbegyndt og hvornår den forventet afsluttet, samt indeholde dato på udskrivelsen af bekræftelsen. Denne dato må ikke være ældre end 14 dage inden uploading til pks.dk.
 • På DTU kan studiebekræftelsen findes på inside under Værktøjskasse -> Karakterer -> Udskrifter fra STADS -> Studiebekræftelse
 • På KU skal du bede administrationen om en studiebekræftigelse med sludato på. Den fra KU-net er ikke nok.
 • Andre steder, skal en bekræftigelse indeholde ovenstående ting.
Sidst opdateret: 19/06/2023