BØF

BØF står for “Bioteknik, Økonomi og Fødevare”, og er et studieråd på DTU, som varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger “Kemi- & Bioteknik”, “Kemiteknik & International Business”, og “Fødevaresikkerhed & -kvalitet”.

BØF-rådet består af 29 studerende på de repræsenterede retninger på tværs af årgange, som har lysten og interessen til at være med til at gøre en forskel i forhold til retningerne. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg, som bringer diskussioner og beslutninger til studierådet, og bliver gennemgået til studierådsmødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra Fagligudvalget, Socialpolitisk Udvalg, Retningsudvalgene, Institutstudienævn og Fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bl.a. bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt faglige og sociale arrangementer.
Her har studerende mulighed for at møde andre studerende på tværs af årgange og retninger, hvilket giver mulighed for at udvide ens netværk og lave erfaringsudveksling.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde. Der afholdes ikke møde i eksamensperioderne og ferierne. Hvis det lyder interessant, kom og vær med! 

Formand 2020-2021:
Bao Ngoc Vu, s174893@student.dtu.dk

Næstformand og økonomiansvarlig 2020-2021:
Jonathan Mikkel Madsen, jonathan_madsen@hotmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at deltage i et BØF-studierådsmøde. Normalt kan man tilmelde sig på en doodle inde på vores Facebook side under vores begivenhed for de kommende studierådsmøder. Her kan man besvare om man vil spise med eller ej og for at deltage i mødet (S.U for spisning er dagen før mødet).
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.00, hvor maden bliver sat på bordet kl. 17.30. Under pandemien starter mødet kl 18:00 på zoom. Se link længere nede. Vi ses!

Tirsdag d. 5. oktober 2021
Sted:
DTU Bygning 101, PF-gangen, Bravo

Dagsorden (ændringer kan forekomme): 
https://docs.google.com/document/d/1nE5u3dqE6MGlTqJ4T9e-ID-RfG8X9TJcYmNHLaQeBGk/edit

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/380928086981993?ref=newsfeed

Sidst opdateret: 24/07/2022