d. Kemi og Fødevare

Studierådet for Diplom Kemi- og Fødevarerådet varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger ‘Kemi- & Bioteknik’, ‘Kemiteknik & International Business’, og ‘Fødevaresikkerhed & -kvalitet’.

Diplom Kemi- og Fødevarerådet består af studerende på de repræsenterede retninger, som har lysten og interessen for at være med til at gøre en forskel i forhold til retningen. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg som bliver gennemgået på studieråds mødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra fagligudvalget, socialudvalget, retnings udvalget, Institutstudienævn og fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt ét socialt arrangement.
Her har de nye studerende mulighed for at møde studerende på andre årgange og retninger, hvilket giver dem mulighed for at udvide deres netværk og lave erfarings udveksling på tværs af retningerne.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde, så hvis det lyder interessant så kom og vær med!

Formand 2018-19:
Therese Mollwitz Heltved, s164903@student.dtu.dk
Næstformand 2018-19:
Nathalie Hendriksen, s147532@student.dtu.dk

https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at komme deltage i et D. Kemi- og Fødevarerådsmøde. Her kan man tilmelde sig på en doodle inde på vores Facebook side under vores begivenhed for de kommende studierådsmøder, hvor man kan besvare om man vil spise med eller ej og for at deltage i mødet (S.U for spisning er dagen før mødet).
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.10, hvor maden bliver sat på bordet kl. 17.30. Vi ses!

September: 11. September 2018
Sted: Mødelokale Delta.
Dagsorden

Oktober: 2. Oktober 2018
Sted: Mødelokale Mødecenteret (Nærmere lokale følger).
Dette er vores konstituerende møde! Kom og bliv konstitueret i studierådet, og få indflydelse på netop DIN studieretning!
Dagsorden

Oktober: 22. Oktober 2018
Sted: Mødelokale Delta.
Dagsorden

November: 20. November 2018
Sted: Mødelokale Charlie.
Dagsorden

Januar: 8. Januar 2019
Sted: Mødelokale Alpha.
Dagsorden

Februar: 4. Februar 2019
Sted: Mødelokale Delta.
Dagsorden

Sidst opdateret: 06/12/2018