d. Kemi og Fødevare

Studierådet for Diplom Kemi- og Fødevarerådet varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger ‘Kemi- & Bioteknik’, ‘Kemiteknik & International Business’, og ‘Fødevaresikkerhed & -kvalitet’.

Diplom Kemi- og Fødevarerådet består af studerende på de repræsenterede retninger, som har lysten og interessen for at være med til at gøre en forskel i forhold til retningen. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg som bliver gennemgået på studieråds mødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra fagligudvalget, socialudvalget, retnings udvalget, Institutstudienævn og fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt ét socialt arrangement.
Her har de nye studerende mulighed for at møde studerende på andre årgange og retninger, hvilket giver dem mulighed for at udvide deres netværk og lave erfarings udveksling på tværs af retningerne.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde, så hvis det lyder interessant så kom og vær med!

Formand 2018-19:
Therese Mollwitz Heltved, s164903@student.dtu.dk
Næstformand 2018-19:
Nathalie Hendriksen, s147532@student.dtu.dk

https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at komme deltage i et D. Kemi- og Fødevarerådsmøde. Her kan man tilmelde sig på en doodle inde på vores Facebook side under vores begivenhed for de kommende studierådsmøder, hvor man kan besvare om man vil spise med eller ej og for at deltage i mødet (S.U for spisning er dagen før mødet).
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.10, hvor maden bliver sat på bordet kl. 17.30. Vi ses!

Tirsdag den 12. marts: Alpha

Dagsorden

Onsdag den 3. april: Charlie

Dagsorden

Tirsdag den 7. maj: Charlie

Dagsorden

Tirsdag den 18. juni: Charlie

Dagsorden

Tirsdag den 10. september: Mødecenter

Dagsorden

Tirsdag den 8. oktober: Konstituerende møde! Charlie

Dagsorden

Tirsdag den 29. oktober: Mødecenter

Dagsorden

Tirsdag den 26. november: Alpha

Dagsorden

Tirsdag den 14. januar: Mødecenter

Dagsorden

Onsdag den 5. februar: Mødecenter

Dagsorden

Sidst opdateret: 30/04/2019