D. BØF-rådet

Studierådet varetager interesserne for de tre diplomingeniørretninger ‘Kemi- & Bioteknik’, ‘Kemiteknik & International Business’, og ‘Fødevaresikkerhed & -kvalitet’.

BØF-rådet består af studerende på de repræsenterede retninger, som har lysten og interessen for at være med til at gøre en forskel i forhold til retningerne. Der bliver diskuteret og snakket om kvalitetssikring af vores kurser, studiemiljø m.m. Desuden har studierådet repræsentanter i andre studienævn/udvalg som bliver gennemgået på studierådsmødet efterfølgende. Her er der repræsenteret medlemmer fra fagligudvalget, socialudvalget, retningsudvalget, Institutstudienævn og fællesrådet.

Dette studieråd har også et tæt samarbejde med studiestarten (KABS og vektorer), hvor der bliver planlagt hyttetur for de gældende retninger samt  sociale arrangementer.
Her har nye studerende mulighed for at møde studerende på tværs af  årgange og retninger, hvilket giver mulighed for at udvide ens netværk og lave erfaringsudveksling på tværs af retningerne.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde, så hvis det lyder interessant så kom og vær med!

Formand 2020-2021:
Bao Ngoc Vu, s174893@student.dtu.dk

Næstformand 2020-2021:
Jonathan Madsen, jonathan_madsen@hotmail.com

Økonomi 2020-2021:
Frederik Høfler-Simonsen, frederikhoefler@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/KemiFoedevarePF/

Mødeindkaldelser

Alle er velkomne til at deltage i et BØF-rådsmøde. Man kan tilmelde sig på en doodle inde på vores Facebook side under vores begivenhed for de kommende studierådsmøder, hvor man kan besvare om man vil spise med eller ej og for at deltage i mødet (S.U for spisning er dagen før mødet).
Studierådsmødet starter som udgangspunkt kl. 18.10, hvor maden bliver sat på bordet kl. 17.30. Vi ses!

Mandag d. 26/10-20
Lokale: Online. Link: https://dtudk.zoom.us/j/61968917163
Dagsorden (ændringer kan forekomme): https://docs.google.com/document/d/1n7w1ljyW6efgPQkbZ_JDM1Q2mg8cMcVn7TzZA9RpeL8/edit

Mandag d. 21/11-20 – Valg til KABS og PF’s bestyrelse
Hybridmøde:
Lokale: Bygning 208, aud. 53
Zoomlink: https://dtudk.zoom.us/j/61530561772
Dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1V54ZdhTikUA72jyJQYP_O4F55krK5MIKQxTixtMkJ9Y/edit

 

Sidst opdateret: 23/11/2020