Eksterne repræsentationer

PF har også repræsentanter i forskellige udvalg og organisationer, som ikke er del af PF.
Dette kan være interne råd og udvalg på DTU såsom Akademisk RådCUU og DUUDTUs bestyrelse og Institutstudienævn (ISN). Disse er råd og udvalg, hvortil repræsentanter vælges af de studerende blandt de studerende ved DTU-valget. PF indstiller en liste til alle disse råd og udvalg. Dette koordineres i Fagligudvalget.

Derudover er PF også med i andre organisationer såsom Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

Sidst opdateret: 08/11/2017