c. BygDesign

Studierådet for Civil Bygningsdesign er et af de nyere råd på DTU, og efter at have frarevet os fra Civil Bygrådet i 2012, har vi de sidste par år erhvervet os et pænt antal medlemmer. Vi er i dag 24 medlemmer og vores formænd er Anne Louring og Julie Hald. Rådets primære fokus er på de sociale forhold for de studerende på studieretningen, både på bachelor- og kandidatniveau.

Vi udbyder både faglige og sociale arrangementer i løbet af skoleåret. Vi har haft succes med kursus dating, som afholdes 2 gange årligt, hvor du kan møde studerende og/eller kursusansvarlige og få inspiration til hvordan du kan skræddersy din uddannelse. Derudover har vi lavet events med rundvisning på DTU’s byggerier og tunneler, men også uden for DTU, bl.a. med ekskursion til Axel Towers. Af sociale arrangementer har vi intern julefrokost, en årlig påskefrokost i København, kandidat hyttetur og sensommerfest.

Til vores råd har vi tilknyttet to institutter. Vi har siddet med i henholdsvis institutstudienævn Byg siden 2012, og institutstudienævn Management siden 2016.

Mødestrukturen er ét møde om måneden i studieaktive perioder. Møderne ligger på forskellige dage, så alle i løbet af et semester har mulighed for at deltage i møderne. Vil du vide mere om os, er du velkommen til at kontakte os på vores Facebookside: https://www.facebook.com/CBygDesign el. på mail: civilbygningsdesign@gmail.com. 

 

MØDEINDKALDELSER

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et C. Bygningsdesign rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 18:00. Hvis der er mad inden mødet, er dette som oftest kl. 17:15. Her kan man skrive til formanden for at blive meldt til mad.

Marts: Onsdag d. 13. marts i Delta. 

Dette er vores halvårlige konstituerende møde! Kom og bliv konstitueret i studierådet, og få indflydelse på din studieretning! 

April: Tirsdag d. 2. april i Delta.

Maj: Onsdag d. 8. maj.

Juni: Onsdag d. 19. juni i Delta.

September: Onsdag d. 11. september i Delta.

Oktober: Mandag d. 9. oktober i Mødecenteret.

Dette er vores halvårlige konstituerende møde! Kom og bliv konstitueret i studierådet, og få indflydelse på din studieretning! 

Oktober: Onsdag d. 30. oktober i Delta.

November: Onsdag d. 27. november i Mødecenteret.

Der er juletema! Alle skal have nissehue på!

Januar: Mandag d. 15. november i Delta.

Februar: Onsdag d. 4. februar i Delta.

Til- og aftrædende FR. 

Sidst opdateret: 04/03/2019