c. Byg

Civil BYG-rådet er studierådet som, gennem en lang række forskellige aktiviteter, arbejder for de studerende på bachelor og kandidatlinjen Byggeteknologi og er tilknyttet BYG-instituttet.

Rådet består af 34 konstituerede medlemmer, som arbejder med alt fra forbedring af kurser i samarbejde med undervisere, til sociale aktiviteter og studenterpolitik gennem PF’s mange organer. Vi holder møde ca. en gang om måneden, som altid starter med fællesspisning, og nogle gange ender i Kælderbaren til en lille hyggesnak bagefter. Ud over at lave seriøse ting til møderne, går vi også meget op i, at vi har det godt sammen, og der bliver derfor også lavet diverse sociale arrangementer for rådsmedlemmerne igennem året.

I løbet af foråret plejer vi at afholde faglige arrangementer, både til forberedelse af kandidatvalg, byggepladsbesøg kombineret med faglige oplæg heromkring og skema-dating til at hjælpe de studerende med kursusvalg. Derudover har vi sociale arrangementer i form af en årlig fest med spisning og arrangering af en hyttetur for alle byg-studerende.

I efteråret plejer vi at introducere de nye russer til rådet og holder derfor en rådsaften i den forbindelse. Internt holder vi også en julefrokost til at slutte året af med og vi tager også gerne på 150S bodegabarcrawl.

Civil BYG-rådet tilbyder også udlejning af diverse udstyr, bl.a. højtalere, projektor, røgmaskine osv.

Ønsker du at blive medlem eller vil du bare i kontakt med Civil BYG-rådet, er formanden Ida Ørduk Hoffmann, som kan kontaktes på idahoffmann@live.dk.

Link til vores facebook side:
https://www.facebook.com/civilbygraadet/

Mødeindkaldelser:

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et Civil BYG-rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 18:00. Hvis der er mad inden mødet, er dette som oftest kl. 17:15. Her kan man skrive til formanden for, at blive meldt til mad. Herunder kan du se referater og dagsorden for møderne. Referater bliver først lagt op for et møde, efter at det er blevet godkendt på mødet efter.

Januar: 8. januar 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

Februar: 4. februar 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

Marts: 12. marts 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

April: 1. april 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

Maj: 7. maj 2019
Sted: Mødelokale Charlie

Referat

Juni: 17. juni 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

September: 9. september 2019
Sted: Mødecentret

Referat

Oktober: 9. oktober 2019 (Konstituerende)
Sted: Mødecentret, S12
Referat

Oktober: 30. oktober 2019
Sted: B116-R013
Referat

November: 27. november 2019
Sted: Mødelokale Charlie
Referat

Januar: 14. januar 2020
Sted: Mødecentret
Referat

Februar: 4. februar 2020
Sted: Mødecentret
Dagsorden følger

Sidst opdateret: 05/02/2020