c. Byg

Civil BYG-rådet er studierådet som, gennem en lang række forskellige aktiviteter, arbejder for de studerende på bachelor og kandidatlinjen Byggeteknologi og er tilknyttet BYG-instituttet.

Rådet består af 37 konstituerede medlemmer, som arbejder med alt fra forbedring af kurser i samarbejde med undervisere, til sociale aktiviteter og studenterpolitik gennem PF’s mange organer. Vi holder møde ca. en gang om måneden, som altid starter med fællesspisning, og nogle gange ender i Kælderbaren til en lille hyggesnak bagefter. Ud over at lave seriøse ting til møderne, går vi også meget op i, at vi har det godt sammen, og der bliver derfor også lavet diverse sociale arrangementer for rådsmedlemmerne igennem året.

I løbet af foråret plejer vi at afholde faglige arrangementer, både til forberedelse af kandidatvalg, byggepladsbesøg kombineret med faglige oplæg heromkring og skema-dating til at hjælpe de studerende med kursusvalg. Derudover har vi sociale arrangementer i form af en årlig fest med spisning og arrangering af en hyttetur for alle byg-studerende.

I efteråret plejer vi at introducere de nye russer til rådet og holder derfor en rådsaften i den forbindelse. Internt holder vi også en julefrokost til at slutte året af med og vi tager også gerne på 150S bodegabarcrawl.

Civil BYG-rådet tilbyder også udlejning af diverse udstyr, bl.a. højtalere, projektor, røgmaskine osv.

Ønsker du at blive medlem eller vil du bare i kontakt med Civil BYG-rådet, er formanden Lars Holm, som kan kontaktes på larsholm@outlook.com.

Link til Vores facebook side:
https://www.facebook.com/civilbygraadet/

Mødeindkaldelser:

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et Civil BYG-rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 18:00. Hvis der er mad inden mødet, er dette som oftest kl. 17:15. Her kan man skrive til formanden for, at blive meldt til mad.

Marts: 12. Marts 2018
Sted: Mødecentret S01.
Referat

April: 24. April 2018
Sted: Mødelokale Alpha.

Juni: 11. Juni 2018
Sted: Mødecentret S10.

September: 10. September 2018
Sted: Mødecentret (Nærmere lokale følger).
Dagsorden

Oktober: 1. Oktober 2018 (Konstituerende, mød derfor op her hvis du ønsker at blive en del af rådet)
Sted: Mødecentret (Nærmere lokale følger).
Dagsorden

Oktober: 23. Oktober 2018
Sted: Mødelokale Charlie.

November: 19. November 2018
Sted: Mødecentret (Nærmere lokale følger).

Januar: 8. Januar 2019
Sted: Nærmere lokale følger.

Februar: 4. Februar 2019
Sted: Nærmere lokale følger.

Sidst opdateret: 21/08/2018