c. Kemi

Civil Kemi Rådet er et studieråd for bachelor retningen civil Kemi og teknologi samt de to kandidat retninger Anvendt kemi og Kemisk og biokemisk teknologi. Rådets omkring 30 medlemmer repræsenterer alle tre retninger.

I dette studieår kommer vores fokus bl.a. til at være på at finde et kemilokale, hvor der bl.a. skal afholdes frivillige studiecaféer, og som kan bruges til at socialisere på tværs af årgangene. Vi håber, lokalet kommer til at ligge ved et af de to institutter, der er tilknyttet rådet: Institut for Kemi og Institut for Kemiteknik.

I løbet af året afholder rådet forskellige arrangementer. Det er blandt andet en kemi barcrawl, en kemi inspirationsaften, en julefrokost og en hyttetur. De to sidste arrangementer har vi i 2016/2017 afholdt i fællesskab med Biorådet for at skabe et større sammenhold på tværs af retningerne i 2. kvadrant.

Vores møder holdes en gang om måneden, dog ikke i ferier. Vi vil altid gerne se nye ansigter 😊

Næste møde for C.Kemirådet bliver afholdt i være i mødetcenter lokale S01 på PF-gangen i bygn. 101 og starter kl.18:00. Dagsordenen til mødet findes her.

Hvis der er spørgsmål kan man kontakte rådets formand Anders Bogh Jacobsen s164064@student.dtu.dk og/eller skrive på rådets facebook side: facebook.com/ckemiraadet
Mange hilsener fra alle i C. kemi rådet!

Sidst opdateret: 13/11/2018