Biorådet- c. Bioteknologi og c. Teknisk Biomedicin

Biorådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi. Vi er omkring 20 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give begge retninger muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Biorådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller 2. kvadrants Julefrokost, Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi de s arbejdet på højkant på at få gang i en frivillig lektiecafé (Ketonen), som er blevet kørt med succes over de sidste 2 år. Derudover er vi repræsenteret i diverse udvalg rind omkring på dtu bla.  i institutstudienævnene sund og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Mødeindkaldelse konstituerende møde 2019:

Dette er et konstituerende møde, hvor der vælges nye medlemmer af biorådet. Har du lyst til at være med, kan du møde op til mødet, eller skrive  til: Mikkel Hansen, s153234@student.dtu.dk

__________________________________

Dato: onsdag d.9/10 – 2019

Lokale: Mødecenteret

Dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1pSX8eX68mvsLmXsMlC2Ce2Ms3iBWjq4ortI2QC2F9t4/edit#

Referat fra sidst: https://docs.google.com/document/d/1kStJDJSYfaQhH6howUM0Qa-8XoWoJVonRDsy9Ukxw5s/edit

Tilmelding:
https://doodle.com/poll/r9wvkwbgx2vpddka

__________________________________

Ellers kan du altid få ekstra information ved at spørge din vektor, vores formand eller stille spørgsmål via vores facebookside. På netop vores facebookside kan du holde dig orienteret om kommende arrangementer og møder: facebook.com/bioraadet

Formand Biorådet 2018/19: Mikkel Rasmus Hansen, s153234@student.dtu.dk

Sidst opdateret: 22/09/2019