c. Bioteknologi og Teknisk Biomedicin

Biorådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi. Vi er omkring 15 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give begge retninger muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Det sidste års tid har vi fokuseret meget på, at genskabe vores identitet. Ved studiestart 2016 gik vi nemlig fra at være et råd bestående af de tre studieretninger Teknisk Biomedicin, Bioteknologi samt Kemi & Teknologi også kaldet KBioM til det nuværende Biorådet. Her det første år holdt vi stadig vores sociale arrangementer i samarbejde med Kemi & Teknologi, hvilket giver et bredt fællesskab i 2. kvadrant. I år har vi dog valgt at prøve at skabe sociale relationer på tværs af kvadranterne og skal således afholde SenSommerFest sammen med Software teknologi, Matematik & Teknologi samt Maskin studieretningerne.

Biorådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller 2. kvadrants Julefrokost, Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi de sidste par måneder arbejdet på højkant på at få oprettet frivillig lektiecafé, hvilket vi håber kan blive en succes i det kommende efterårssemester. Derudover er vi repræsenteret i institutstudienævnene Vet og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Mødeindkaldelser for efteråret 2018:

Dato: 2/10 – 2018

Lokale: Delta – DiplomKemi har køkken

Dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1FxMbjGyMsaEYlQ0E3nYnNBqz9mniLfjd7HM5lwD8PMI/edit?usp=sharing

Dette er et konstituerende møde, hvor der også vælges nye medlemmer af biorådet. Har du lyst til at være med, kan du møde op til mødet, eller udfylde følgende indmeldingsseddel, og sende den til: Philip Hau Sørensen, philiphs0905@gmail.com

Indmeldingsseddel: https://drive.google.com/file/d/1GaBFj3VeWp02QyGDuTTeVhwv1pDlck3l/view

__________________________________

Dato: 22/10 – 2018

Lokale: Mødecenteret

Dagsorden kommer senere

__________________________________

Dato: 20/11 – 2018

Lokale: Alpha

Dagsorden kommer senere

__________________________________

Ellers kan du altid få ekstra information ved at spørge din vektor, vores to formænd eller stille spørgsmål via vores facebookside. På netop vores facebookside kan du holde dig orienteret om kommende arrangementer og møder: facebook.com/bioraadet

Formand Biorådet 2018/19: Mikkel Rasmus Hansen, s153234@student.dtu.dk

Sidst opdateret: 17/03/2019