Biorådet- c. Bioteknologi og c. Teknisk Biomedicin

Biorådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi. Vi er omkring 30 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give begge retninger muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Biorådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi arbejdet på højkant på at få gang i en frivillig lektiecafé (Ketonen), som er blevet kørt med succes over de sidste 2 år. Derudover er vi repræsenteret i diverse udvalg rund omkring på dtu bla.  i institutstudienævnene sund, kemi og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Mødeindkaldelse til digitalt Biorådsmøde:

Hej Biorådet.

Grundet de tiltag der er taget i forhold til corona virussen, vil det selvfølgelig ikke være muligt at mødes fysisk til vores planlagte biorådsmøde d. 23/3. Derfor vil vi som mange andre udvalg og lign. har prøvet, holde et digitalt møde over discord. Jeg har selv prøvet at være med til digitalt discord møde i Fagligudvalget, og det virkede helt fint.

Grundet den lidt alternative mødeform, bliver dagsordenen måske en smule forsinket, da der skal overvejes evt. ændringer for bedre at passe til et digitalt møde. Discord er gratis og man kan hente det og lave en profil på dette link: https://discordapp.com/

Som udgangspunkt vil mødet holdes fra kl.18:00 som sædvanligt, men skriv gerne kommentarer til denne mødeindkaldelse, hvis i har nogen problemer med dette, eller andre foreslag. Der vil komme en ekstra mødeindkaldelse på et lidt senere tidspunkt, med discord-roomet og flere detaljer om hvordan det digitale møde vil foregå.

Tilmeldingsdoodle: link

Dagsorden: TBD

Referat: link

Mvh,

Rolf Glenny Mogensen

2. Mødeindkaldelse:

Hej Biorådet.

Som lovet kommer her lige discord serveren, dagsorden og mødeformen 🙂 I må også rigtig gerne svare doodlen om hvorvidt i deltager i mødet eller ej 🙂 Lige nu er der kun to svar 😉

discordserver: https://discord.gg/tmtasN  (Er allerede åben nu)

Dagsorden: https://docs.google.com/document/d/1T26B_UO4THiHCKBcPmvH87rG1uXjwoYYTw8IPaq42No/edit?usp=sharing
Har man nogen beskeder fra et udvalg, må man meget gerne allerede nu skrive dem alle ind, i må også gerne skrive hvis der ikke har været afholdt møde.

Mødeform:
Vi kommer til at bruge tekstchat til at holde en talerække, når man så får taletid, kan man bruge voicechat til at komme med sit indslag. Tekstchatten kommer til at fungere sålede:

Angiv med T, hvis du vil på talerlisten
Angiv med S. hvis du har et spørgsmål
Angiv med P, hvis du har et procedureforslag
Angiv med K, hvis du har en kort kommentar
Angiv med D, hvis du har et direkte svar
Slet din kommentar, hvis du frafalder.
Thumbs up :thumbsup: i talerlisten på den som taler, hvis du “vinker”

Mvh,
Rolf Glenny Mogensen

Formand Biorådet 2019/20: Rolf Glenny Mogensen,

s163734@student.dtu.dk

Sidst opdateret: 19/03/2020