Biorådet- c. Bioteknologi og c. Teknisk Biomedicin

Biorådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi. Vi er omkring 30 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give begge retninger muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Biorådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi arbejdet på højkant på at få gang i en frivillig lektiecafé (Ketonen), som er blevet kørt med succes over de sidste 2 år. Derudover er vi repræsenteret i diverse udvalg rund omkring på dtu bla.  i institutstudienævnene sund, kemi og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Mødeindkaldelse til Første Biorådsmøde i 2020:

Har du lyst til at være med, kan du møde op til mødet, eller skrive  til: Rolf Glenny Mogensen, s163734@student.dtu.dk

__________________________________

Dato: onsdag d.15/1 – 2020

Lokale: Mødecenteret s12

Dagsorden:
https://docs.google.com/document/d/16yIJ3eHaVMB7VqbMR-ZgzRYUPOjhbaimCswBXCTa4V4/edit?usp=sharing

Referat fra sidst:
https://docs.google.com/document/d/1LsKfe1p0-56foXopbx2NfcXOLu7MVwo9vRFGxZK0uTc/edit?usp=sharing
Tilmelding:
https://doodle.com/poll/cy86r5k9hbm58n4a

__________________________________

Ellers kan du altid få ekstra information ved at spørge din vektor hvis du er rus, vores formand eller stille spørgsmål via vores facebookside. På netop vores facebookside kan du holde dig orienteret om kommende arrangementer og møder: facebook.com/bioraadet

Formand Biorådet 2019/20: Rolf Glenny Mogensen,

s163734@student.dtu.dk

Sidst opdateret: 09/01/2020