Biorådet- c. Bioteknologi, c. Teknisk Biomedicin og C. Life Science og Teknologi

Biorådet består af de to søskende retninger Teknisk Biomedicin og Bioteknologi. Vi er omkring 30 aktive fra forskellige årgange, som giver rådet en bred forståelse og grobund til at arbejde for at give begge retninger muligheden for at fornye og forbedre uddannelserne, så de matcher samtidens og fremtidens krav til ingeniører.

Biorådet arrangerer flere sociale arrangementer for de studerende, som blandt andet tæller Hytteture og SenSommerFesten. Fagligt har vi arbejdet på højkant på at få gang i en frivillig lektiecafé (Ketonen), som er blevet kørt med succes over de sidste 2 år. Derudover er vi repræsenteret i diverse udvalg rund omkring på dtu bla.  i institutstudienævnene sund, kemi og Bioengineering, hvor vores kompetente studierepræsentanter medtager de studerendes holdninger og ønsker til vores uddannelses udformning mm.

Vi holder møde ca. én gang om måneden når semesteret er i gang. Ved tilmelding kan man deltage i spisning inden mødet og så serveres der kage i pausen. Mødeindkaldelser, inklusiv dagsorden, kan findes nedenfor:

Indkaldelse til Bio4life rådsmøde

 

Hej Bio4life rådet!

Det er endelig blevet tid til at holde møde igen!
Grundet den nuværende smittesituation er rådsmødet blevet omlagt til online i denne omgang. 

 
Dato: Onsdag d. 12/01-2022 Kl. 18:00
Lokale: Online på zoom
Opgaver

  • Referat Læsere: 
    • Rolf
    • Kathrine

Dagsordenhttps://docs.google.com/document/d/13IEdQi5nbU_NO9vS5zNV8iNbe4q7qEXhEcUplUjeTAI/edit#
Referat fra sidst: https://docs.google.com/document/d/18mjIFgSX81oLgMl05hHribmc9qMGItPygx2nlKkSnDw/edit#heading=h.nuid7hn0qc66
Zoom: https://dtudk.zoom.us/j/65376758737
Tilmeldinghttps://doodle.com/poll/8avut2rbiu5d83ux?utm_source=poll&utm_medium=link

Mvh. Lasse og Mikkel

 

Formand Biorådet 2021/22: Lasse Rene,

LR@pf.dk

Sidst opdateret: 05/01/2022