d. Byggeri & Infrastruktur og Eksport

BIX er studierådet for Diplom Byggeri & Infrastruktur og Diplom Eksport & Teknolog. Rådet blev oprettet i 2014 af 7 studerende og var det første studieråd i Ballerup. Vi er siden da vokset en del og er nu 45 aktive medlemmer.

Vi afholder møde en gang om måneden, undtagen i eksamensperioden og i sommerferien. Møderne kan både være et kort frokostmøde eller et længere aftenmøde. Til møderne diskuterer vi alt fra fx eksamens niveauet på 1 semester til afholdelse af den næste julefrokost eller sensommerfest.

I BIX fokuserer vi især på fagligheden på de to uddannelser, vi repræsenterer. Med repræsentanter i rådet fra alle semestre får vi en bred forståelse af undervisningen, og der diskuteres fordele, ulemper og forslag til forbedringer. Vi er i BIX også meget fokuseret på DTU generelt og ikke kun Ballerup. Der diskuteres en masse DTU relevante emner, hvor vi prøver at integrere os og Ballerup så meget som muligt.

BIX arrangerer også flere forskellige arrangementer. Den anden onsdag i hver måned afholder vi Byg-Besøg i samarbejde med Afdelingen for Byggeri og Infrastruktur. Her kommer en relevant virksomhed ud og fortæller om eksempelvis et spændende projekt, hvordan det er at arbejde som diplomingeniør, eller vi tager på byggepladsbesøg.
Derudover afholder BIX hver sommer og vinter hytteture for de studerende på de to studieretninger i samarbejde med institutstudienævn Diplom. I det forgangne år har vi både afholdt hyttetur for de nystartende men også for ældre årgange.

Like os på Facebook, hvor man altid er velkommen til at skrive til os med eventuelle spørgsmål: https://www.facebook.com/BIX-rådet-1743690492524121/.
Man kan også altid kontakte vores formand Luna Raahauge eller næstformand Sofie Drewsen via bygeksport@gmail.com.

MØDEINDKALDELSER

September: 12. september 2018
Sted: Ballerup Campus, lokale D1.82 (lige bag kantinen)
Dagsorden

Oktober: 3. oktober 2018 – konstituerende møde
Sted: Ballerup Campus, lokale D1.82 (lige bag kantinen)
Dagsorden

 

Sidst opdateret: 10/09/2018