Fællesrådet

Fællesrådet (FR) er PF’s øverste organ. Fællesrådet træffer de overordnede beslutninger for foreningen. Eksempelvis godkender FR udvalg i PF og personer til DTUs valgte organer samt PF’s budget. Hvis man vil kontakte Fællesrådet kan det gøres gennem Fællesrådets Forretningsudvalg frfu@pf.dk.

Fællesrådet består af 2-3 personer fra hvert studieråd. PF’s bestyrelse sidder desuden med til alle møder. Når man er valgt af sit studieråd til FR hedder det at man er ordinært medlem. Man sidder i Fællesrådet på vegne af sit studieråd, og fremlægger deres holdninger til fællesrådsmøderne.

Der er fællesrådsmøde ca. 1 gang om måneden i løbet af studieåret.

Fællesrådets Forretningsudvalg

Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU) har til opgave at sikre at PF’s love og statutter bliver overholdt i forbindelse med afholdelse af og indkaldelse til fællesrådsmøder, samt at Fællesrådets (FR) arbejde gennem året bliver planlagt og udført på en fornuftig måde. Dette inkluderer at FRFU indkalder til møder i FR, indstiller referenter og dirigenter til FR-møder og følger op på de beslutninger som tages af FR. 

Hvis man har nogen spørgsmål vedrørende FR, punkter man vil have taget op til at FR-møde eller lignende er man altid velkommen til at kontakte FRFU på frfu@pf.dk.

Referater

Der bliver taget referater til alle møder Fællesrådet. De åbne referatet fra møder i Fællesrådet er tilgængelig her.

Referater fra FR

Referater i PF generelt

Udformning af bilag til Fællesrådets møder

Alle er velkommende til at indsende punkter til behandling i FR.  Som udgangspunkt bør alle punkter være ledsaget af et bilag. Derudover kan det være at man vil indsende et bilag til at eksisterende punkt, typisk et opstillinggrundlag til et valg punkt. Fællesrådets forretningsudvalg (FRFU) forventer at man benytter de officielle skabeloner til diverse bilag, for at skabe kontinuitet og klarhed omkring, hvordan et bilag udformes til Fællesrådet. Retningslinjer for bilag til Fællesrådet kan finde i Ny i FR.

Når man har lavet et bilag sendes det til FRFU på frfu@pf.dk. Følgende deadlines gælder for indsendelse af bilag:

  • 2 uger før FR (tirsdag kl 23.59), sikrer FRFU god tid til at give feedback på bilaget. Det garanterer at bilaget kan nå at komme med til mødet, og giver en høj sandsynlighed for at det kan blive sendt ud med den foreløbige indkaldelse.
  • 1 uge før FR (tirsdag kl 23.59), vil FRFU som regel have tid til at give feedback på bilaget. Dette giver en høj sandsynlighed for at det kan nå at komme med til mødet.
  • Fredag kl. 23.59 inden studierådsugen er absolut sidste mulighed. Denne mulighed betyder at FRFU ikke vil have tid til at give feedback. Hvis bilaget/punktet ikke vurderes som vigtig vil det ofte blive udskudt til næste møde.

Hvornår næste FR-møde afholdes kan findes under Indkaldelser.

Man er velkommen til at give bilag personlighed ved at ændre lidt i overskrifter eller lignende. FRFU gennemlæser bilag og sender dem tilbage, med kommentarer, hvis de ikke opfylder kravene tilfredsstillende. Hvis man er i tvivl om noget vedrørende udformning af bilag og punkter til FR er man altid velkommen til at spørge FRFU på frfu@pf.dk.

Skabeloner til bilag i Fællesrådet

Ny i FR

Hvis man er nyt fællesrådsmedlem, kan det være en god idé at læse dokumentet “Ny i FR”. Find det under vedtægter her.

Information om tjanser til FR-møder

Er man i tvivl om hvad det vil sige at lave mad, have oprydning eller hente vogn, så kan man læse det i Praktisk information for FR.

Praktisk information for FR

Udeblivelse

Kan man som ordinært medlem af Fællesrådet ikke komme til et fællesrådsmøde, kan man udfylde en fuldmagt, der videregiver sit mandat til mødet. Den officielle suppleant, som valgt af studierådet, kan overtage mandatet fra et ordinært medlem, fra samme råd, uden brug af en fuldmagt.

Skabelon til en sådan fuldmagt kan downloades herunder.

Skabelon til fuldmagt

Referent og dirigenter til FR-møderne

Til hvert møde har FR nogle til at tage referat og lede mødet, som ikke er FR-medlemmer. Hvis du overvejer at melde dig som en af delene kan du læse lidt om, hvad det indebærer i følgende “How to” …’. Det er lærerigt og FRFU mangler altid folk til at hjælpe, så skriv endelig til frfu@pf.dk.

Dirigent til FR

Referent til FR

Sidst opdateret: 10/09/2020