Fonde

PF har medindflydelse på flere fonde der på forskellig vis har til formål at forbedre studerendes forhold. Hvis du som PF aktiv ønsker at søge virksomheder eller andre fonde om støtte, så husk at kontakte forretningsrådsformanden først, for at sikre koordinering mellem ansøgningerne.

Den studentersociale fond

Polyteknisk Forenings Studentersociale Fond har til formål at give tilskud til uddeling til arrangementer eller løbende aktiviteter med studentersocialt sigte. Fondens bestyrelse består af 4 medlemmer. Polyteknisk Forenings formand er formand for fondens bestyrelse. Dertil udpeges to medlemmer fra den siddende PF bestyrelse. Det sidste bestyrelsesmedlem for fonden udpeges af DTU’s rektor.

Via sit arbejde ønsker fonden at sikre et godt socialt studiemiljø ved Danmarks Tekniske Universitet i bredeste forstand. Fonden støtter særligt:

– At skabe ”rammer” for gode studentersociale aktiviteter, dvs. varige investeringer der kan muliggøre og fordre fremtidige aktiviteter og dermed over en lang periode sikre muligheden for sociale aktiviteter.
– Events der primært har studerende ved DTU som målgruppe og har til formål at skabe sociale bånd imellem studerende.
– Desuden støttes også aktiviteter uden for disse kriterier, der på anden vis sikrer et godt socialt studiemiljø på DTU.

Fonden støtter ikke:
– Enkeltpersoner
– Drift af allerede eksisterende projekter.

Fonden holder møder efter behov, men svar kan typisk forventes inden for 1-2 måneder.

Ansøgninger til fonden skal afleveres på Polyteknisk Forenings sekretariat eller sendes til fondens formand på formand@pf.dk. Fondens bestyrelse holder møde 4 gange årligt (januar, april, juni og oktober). Næste deadline er d. 1. oktober kl: 12:00

Noget-for-noget

Noget-for-noget fonden er stiftet i samarbejde med DTU. Fonden kan søges af DTU-studerende til studiemiljøforbedrende forhold, særligt fysiske og vedblivende studiemiljøforbedringer.

Fonden er en pulje penge, som DTU hvert år afsætter til at reparere og rydde op efter os studerende, hvis vi ikke selv rydder op, eller hvis der har været nogen former for hærværk. Når vi studerende i stedet har været gode mod studiemiljøet på DTU, og Campus Service (CAS) derfor ikke skal bruge alle pengene, kan alle DTU-studerende få gavn af de penge i stedet. Konceptet Noget-for-Noget bygger altså på, at hvis vi studerende giver noget til DTU (passer på studiemiljøet), så kan vi også få noget igen.

Fonden søges ved at sende en ansøgning til social@pf.dk. Ansøgningen skal indeholde detaljer omkring projektet inkl. et beløb, som der søges om. Bemærk, at projektet skal administreres af studerende. Ansøgningen vil blive behandlet på det kvartårlige Studiemiljøudvalgsmøde, hvor PF, undervisere, CAS, AUS, direktion og mange andre DTU-instanser er repræsenteret.

Faku-puljen

FAKU puljen er studierådenes rådighedsbeløb. Puljen har til formål at støtte nye tiltag og dække uforudsete udgifter til gavn for DTU’s studerende. Puljen er ikke tiltænkt enkeltpersoner eller små grupper.

Puljen kan søges ved at udfylde denne google forms. Formændenes Aktivitets- og Koordineringsudvalg (FAKU) holder møde månedligt, dog vil ansøgninger til FAKU puljen kun blive behandlet til møderne i oktober, februar og juni.

Klubpuljen

Klubpuljen kan søges af PF klubber til klubaktiviteter såsom arrangementer eller nyt inventar. Klubpuljen kan søges ved at skrive til formanden for klubudvalget, der altid er et bestyrelsesmedlem. Se hvem her.

Bogstøtten

En pulje sponsoreret af Polyteknisk Boghandel og Forlag med det formål at give tilskud til studentersociale aktiviteter på DTU.

Der udloddes kr 25.000 pr kalenderår. Puljen administreres af et udvalg under Polyteknisk Forening.

Læs mere her.

Sidst opdateret: 31/08/2021