Bestyrelsen

Polyteknisk Forenings bestyrelse fungerer som den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består typisk af syv til ti studerende og vælges for ét år ad gangen med tiltrædelse i februar.

Lars Holm

Foreningsformand formand@pf.dklars@pf.dk Tlf. 77 42 44 90 Ansvarsområder: Presse Årsfest Lyngby-Taarbæk Kommune Ballerup Kommune Vidensby Studentersociale Fond Alumner

Adam Ørbæk sommer

Næstformand & Socialpolitisk Koordinator naestformand@pf.dksocial@pf.dksommer@pf.dk Tlf. 77 42 44 91 Ansvarsområder: Socialudvalgsformand Formand for Politisk Gruppe Boliger Levevilkårsudvalg, DSF Studiemiljø Udvalg (SMU) PF Indstillingsudvalg (PFIU)

Christian Victor Brabrand

S-Husformand shusformand@pf.dkbrabrand@pf.dk Tlf. 77 42 44 92 Ansvarsområder: S-huset Joints Årsfest Tuesday Talks

Simon Lundorf

Koordinator Foreningsaktiver simon@pf.dk Tlf. 77 42 44 93 Ansvarsområder: Boghandlen Koordineringsudvalg Ballerup PF Klubber Lokaler og fysiske rammer Åbent hus Messer Studiemiljø Arbejdsgruppe (SMAG)

Tor Noema Nørgaard

Uddannelsespolitisk Koordinator uddannelse@pf.dkpolitik@pf.dktor@pf.dk Tlf. 77 42 44 94 Ansvarsområder: Fagligudvalgsformand Formand for Politisk Gruppe Institutstudienævn Uddannelsespolitisk Udvalg, DSF Nordic5Tech

Sarah Rurup Petersen

Forretningsrådsformand oekonomi@pf.dksarahrurup@pf.dk Tlf. 77 42 44 95 Ansvarsområder: Økonomi Ansatte Bogholderi Fonde

Mikkel Ammentorp Storm

Koordinator af Samarbejder og Internationale Anliggender international@pf.dkstorm@pf.dk Tlf. 77 42 44 96 Ansvarsområder: Internationale Anliggender Samarbejder Kandidatstudiestart Nordic5Tech Kampagner Vidensby

Anna Sidse Dinesen Deleuran

Koordinator af Interne Anliggender intern@pf.dkasdd@pf.dk Tlf. 77 42 44 97 Ansvarsområder: Sociale medier Arkiv Årsberetning Wall of PF Eksamenscaféer Fordeling af Studieceller

Thomas Thorning Røpke

Koordinator af Events og S-Huset ttr@pf.dk Tlf. 77 42 44 98 Ansvarsområder: Åbent hus Events i S-Huset Sensommerfest (SSF) kontakt
Sidst opdateret: 21/09/2018