Bestyrelsen

Polyteknisk Forenings bestyrelse fungerer som den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består typisk af syv til ti studerende og vælges for ét år ad gangen med tiltrædelse i februar.

Andreas Baltzer Skov

Foreningsformand formand@pf.dkabs@pf.dk Tlf. 77 42 44 90 Ansvarsområder: - Presse - Årsfest - Lyngby-Taarbæk Kommune - Ballerup Kommune - Studentersociale Fond - Alumner - Kommunikationsstrategi - Eurotech - Grøn Dyst

Christian Rømer Thulstrup

Næstformand naestformand@pf.dkroemer@pf.dkpolitik@pf.dk Tlf. 77 42 44 91 Ansvarsområder: - Formand for Politisk Gruppe - Kommunal- og Regionalvalg - Studentersociale fond - Landspolitik - Ingeniøruddannelsernes samråd (IUS) - Koncern ArbejdsMiljøUdvalget (KAMU) - Intern demokratisk struktur (FRFU og VOKU)

Christian Kaas Sørensen

Uddannelsespolitisk Koordinator uddannelse@pf.dkkaas@pf.dk Tlf. 77 42 44 94 Ansvarsområder: - Fagligudvalgsformand - Institutstudienævn - Danske Studerendes Fællesråd, Uddannelsespolitisk Udvalg - Formændenes Aktivitets- og Koordinerings Udvalgt (FAKU) - Polydytten

Elisabeth Heegaard

Socialpolitisk Koordinator social@pf.dkelisabeth@pf.dk Tlf. 77 42 44 93 Ansvarsområder: - Socialpolitisk udvalgsformand - Danske Studerendes Fællesråd, Levevilkårspolitisk Udvalg - PF Indstillingsudvalg (PFIU) - Studiemiljøudvalg (SMU) - Arbejdsmiljøudvalg (AMU) - Studieceller - Noget-for-Noget-fonden - Polyteknisk Almene Boligselskab (PAB) - NORDTEK - Forum for diversity and inclusion

Rikke Elbæk Eriksen

S-Husformand shusformand@pf.dkre@pf.dk Tlf. 77 42 44 92 Ansvarsområder: - S-huset - Årsfest - Joints - Tuesday Talks - Booking - CREW

Lasse Houmann Thygesen

Forretningsrådsformand oekonomi@pf.dklht@pf.dk Tlf. 77 42 44 95 Ansvarsområder: - Økonomi - Ansatte - Bogholderi - Fonde

Felix Høgstædt Larsen

Koordinator af Foreningsaktiver intern@pf.dklokaler@pf.dkfelix@pf.dk Tlf. 77 42 44 96 Ansvarsområder: - Lokaler og fysiske rammer - Bachelor Studiestarten - Årsberetning - Eventudvalget - PF app - Hjemmesiden - IAESTE

Victor Roslyng-Jensen

Koordinator af Internationale anliggender og PR international@pf.dkroslyng@pf.dk Tlf. 77 42 44 97 Ansvarsområder: - Public Relations - Samarbejdspartner - Internationale Anliggender - Formand for International Committee - Rabatnetværket - Klubudvalget - PF Master Student Coordinator - Wall of PF
Sidst opdateret: 07/07/2021