c. Produktion og Konstruktion

P&K rådet repræsenterer linjen Produktion og Konstruktion. Rådet har 36 aktive medlemmer som både dækker studerende fra Produktion og Konstruktion , men også fra relevante kandidatlinjer, som kan tages efter færdiggjort bachelor ved Produktion og konstruktion. P&K rådet har gennem samarbejde med MEK instituttet ansvaret for forskellige faglige arrangementer som skema dating og faglige præsentationer, såvel som sociale arrangementer som julefrokost og hyttetur på tværs af årgangene.

P&K rådet har et månedligt møde i alle normale studie måneder, hvilket ca passer med 9 møder om året. Det er tilladt for alle at komme med og deltage til møderne, og hvis det meldes forud for mødet, vil det også være muligt at deltage til spisning (som er for egen regning) med rådet, men man vil først have officiel stemmeret, når man er konstitueret medlem af rådet.

Rådet har lige nu Janus Walentin Jensen siddende som formand og Andreas Juul Kjaer som næstformand. Det er muligt at komme i kontakt med Janus via e-mail: s174220@student.dtu.dk

MØDEINDKALDELSER:

Alle er velkomne til at komme og se, hvordan et P&K-rådsmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt starter vores møder kl. 18:00. Hvis der er mad inden mødet, er dette som oftest kl. 17:15. Her kan man skrive til formanden for, at blive meldt til mad.

Næste møde:

21. November 2018
Sted: Lokale Charlie på PF-gangen
Dagsorden

  • Valg til PF bestyrrelse
  • Valg til KABS

Referater fra foregående møder kan findes her.

 

Sidst opdateret: 11/11/2018