P&K

P&K rådet repræsenterer linjen Produktion og Konstruktion. Rådet har 36 aktive medlemmer som både dækker studerende fra Produktion og Konstruktion , men også fra relevante kandidatlinjer, som kan tages efter færdiggjort bachelor ved Produktion og konstruktion eller anden lign. relevant bachelor. P&K rådet har gennem samarbejde med MEK instituttet ansvaret for forskellige faglige arrangementer som skema dating og faglige præsentationer, såvel som sociale arrangementer som julefrokost og hyttetur på tværs af årgangene.

P&K rådet har et månedligt møde i alle normale studie måneder, hvilket ca passer med 9 møder om året. Det er tilladt for alle at komme med og deltage til møderne, og hvis det meldes forud for mødet, vil det også være muligt at deltage til spisning (som er for egen regning) med rådet, men man vil først have officiel stemmeret, når man er konstitueret medlem af rådet.

Rådet har lige nu Tjalfe Chessni siddende som formand og Mads Friis som næstformand. Det er muligt at komme i kontakt med Tjalfe via e-mail: tjalfe@prokon.pf.dk

MØDEINDKALDELSER:

Næste møde:

Næste møde er et ordinært rådsmøde, men holdes i fællesskab med DIMS

23 Oktober 2023 kl 18:00
Campus Lyngby, Byg. 101, PF gangen, Iota
Dagsorden: Afventes

Sidst opdateret: 20/10/2023