IDA medlemsvilkår

Behandling af personoplysninger

Ved indmeldelse i IDA betror du os dine oplysninger. Personoplysningerne registreres i IDAs medlemssystem – og behandles fortroligt. IDA har adgang til at indhente adresseoplysninger fra det Centrale Personregister. Oplysningerne registreres med det formål, at IDA bedst muligt kan yde dig rådgivning og varetage dine interesser, så længe du er medlem af foreningen.

IDA videregiver kun oplysninger til andre datamodtagere, når det er foreskrevet i lovgivningen med henblik på at sikre dig den bedste varetagelse, herunder at administrere overenskomster, pensions-, forsikrings- og/eller rabatordninger. I disse tilfælde videregives oplysninger til samarbejdspartnere såsom offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, betalingsservice, faglige organisationer, a-kasser, overenskomstparter og Ingeniøren.

Se mere om IDAs og Akademikernes A-kasse persondatapolitik på ida.dk og akademikernes.dk.

Dataansvarlig: IDA Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): dpo@ida.dk

Dataopbevaring: Personoplysningerne opbevares normalt uden tidsmæssig begrænsning så længe du er medlem af IDA samt i 5 år efter din udmelding, af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder og oplysningspligt

Du har til enhver tid retten til at anmode IDA om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet.

Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet

Kend dine vedtægter

Når du udfylder ansøgningsskemaet, skriver du under på, at du er bekendt med de love og vedtægter, der gælder for IDAs medlemmer. Download dokumentet fra ida.dk – eller ring på 33 18 48 48 og få det tilsendt. Så er du godt orienteret.

Undertegnede ønsker optagelse i Ingeniørforeningen, IDA. Jeg har læst foreningens lov og vedtægter på ida.dk, som jeg som medlem forpligter mig til at overholde, såvel i deres nuværende form som med de ændringer, der senere måtte blive vedtaget. Jeg er bekendt med, at ændringer i IDAs lov og vedtægter offentliggøres på ida.dk og betragtes som bekendtgjort for medlemmerne, når offentliggørelsen har fundet sted. Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Sidst opdateret: 22/07/2022