Bachelor studiestart

Skal du starte på din bachelor på DTU? De 31 Koordinatorer Af BachelorStudiestarten (KABS) er i fuld gang med at planlægge Danmarks bedste studiestart til dig! Du kan læse meget mere på PFs studiestartsside, hvor du også kan tilmelde dig introforløbet. Vi ses på DTU!

Om studiestarten

I sommerstudiestarten ansættes ca. 250 vektorer fordelt på 31 hold, som sammen tager imod de ca. 2200 russer, som starter til sommer. Dette koordineres af 31 KABS, der står for hver deres retning og hjælper vektorerne med at arrangere introforløbene. KABS, vektorer og hyttebumser skaber i fællesskab den bedst mulige studiestart for de kommende russer.

Vektor

Danmarks bedste studiestart ville ikke eksistere, hvis ikke vektorerne var med. Der ansættes årligt omkring +250 vektorer til at tage i mod de nye studerende. I grupper med én KABS arrangerer de introforløb, hytteture, studieretningsarrangementer, kagemøder m.m.

KABS

KABS står for Koordinator af Bachelor Studiestarten. Der er 31 KABS, som hver har en retning og et introforløb, hvoraf tre af introforløbene er weekendforløb og en af disse er alkoholfri.

Under valget af KABS bliver de forhåndsgodkendt i Fællesrådet (FR) i november og godkendes endeligt på det første FR-møde i forårssemestret. KABS mødes i perioden fra november til aftrædelse i februar året efter hver uge med KABS-gruppen og vælger bl.a. vektorer, erfaringsudveksler med andre universiteter, kontakter eksterne undervisere til uddannelse af vektorer og meget andet.

KABS21

Sidst opdateret: 09/08/2021