Krænkelse, diskrimination og mobning

Er du blevet krænket, hvad enten det er seksuelt orienteret, diskrimination eller mobning, er der massere af steder, du kan henvende dig for at få hjælp. Og det er vigtig, at du får snakket om hændelsen. Du kan henvende dig et af nedenstående steder:

Din henvendelse vil altid blive behandlet fortroligt hos alle instanser.

Vi i Polyteknisk Forening arbejder kontinuert på at sikre det bedste studiemiljø, både psykisk og fysisk. Det er vigtigt for os som studenterforening, at der er plads til alle på DTU.

Sidst opdateret: 17/10/2018