PF Arkiv

Har til formål at tilgængeliggøre PF’s historie ved at åbne op for arkivsamlingen i kælderen under 101 – under beskyttede forhold. Der afholdes ca. to temamøder pr. semester, og ca. én frivillig arbejdsdag pr. ferie. Medlemskontingentet ligger på 50 kr./år.

Kontakt
Mail: dittemrj@pf.dk
Facebook: Arkiv klubben

Sidst opdateret: 14/02/2019