d. Kemi

Studierådet for Diplom Kemi varetager interesserne for de tre diplomingeniør retninger Kemi & Bioteknologi, Kemi & Økonomi og Fødevareanalyse.

Rådet laver hvert efterår en hyttetur for alle studerende på de tre retninger, både gamle som nye. Her har de nye studerende mulighed for at møde studerende på andre årgange og retninger, hvilket giver dem muligheder for at udvide deres netværk og lave erfaringsudveksling på tværs af linjer. På hytteturen er der både faglige indslag, lektiecafé og forskellige aktiviteter, der sikre at deltagerne får den bedste tur.

Rådet byder hvert år de nye studerende velkomne på introdagen sammen med KABS og de tre retningers studieledere. Her bestræber rådet sig på at skabe interesse for rådet fra de nye studerende, så ledes at der kommer nye og spændende kræfter ind i rådet.

Rådet mødes en gang om måneden til spisning og efterfølgende møde. Til møderne diskuteres studenter politik, lige fra de generelle sager vedrørende hele PF, og de mere retning specifikke. Vi forsøger ligeledes at bruge vores indflydelse til at forbedre vores udannelser i forhold til de studerendes ønsker, ved at være linket mellem de studerende og studielederne, indtil videre med stor succes. Det faglige råd diskuterer også mere kulørte sager, eksempelvis er rådet med til at arrangere julefrokost for 2. kvadrant. Internt i rådet har vi et godt sammenhold og netværk, som vi prøver at vedligeholde ved, at vi et par gange om året afholder et socialt arrangement, hvor vi sørger for at hygge om vores medlemmer, her har vi blandt andet spillet paintball og spist sushi, til alles store fornøjelse.

Formænd 2017:
Regitze Hejlsberg, s143495@student.dtu.dk
Phillip M. Bjerre, phillipmbjerre@gmail.com

Sidst opdateret: 11/11/2017