Nano-Space Alliancen (NSA)

NB: Nederst på siden fremgår vores kommende møder

NSA står for Nano-Space Alliancen og består af studierådet for Fysik og Nanoteknologi (FysNan) samt studierådet for Geofysik og Rumteknologi (Space). FysNan og Space har et tæt samarbejde, da deres kurser på de første og andet semester ligger meget tæt op ad hinanden.

NSA-rådet står blandt andet for at arrangere en hyttetur for alle årgange, afholde den årlige julefrokost for alle årgange og holde en grillaften, som også fungerer som introduktionsaften. Desuden står udvalget CV (Cool Virksomheder) for at skabe kontakt mellem studerende og industri, og de afholder events par gange i semestret.
Herudover fungerer rådet som de studerendes talerør til resten af Polyteknisk Forening.

Vi har også en facebookside, hvor vi regelmæssigt deler faglige og sociale opslag samt kommer med opdateringer vedrørende rådet:
https://www.facebook.com/NSAraadet/

Man kan altid kontakte formændene for at høre mere om rådet og for at høre, hvornår vi har møder.

Formænd 2021/2022:
Fysik og Nanoteknologi: Nicolai Lindaa Amin, amin@pf.dk
Geofysik og Rumteknologi: Niels Boelt Mortensen, nbmortensen@pf.dk 

De bedste hilsener
På vegne af NSA-rådet, Nicolai og Niels

Mødeindkaldelser forår 2022:

Dato: 2. februar (supplerende konstituerende møde)
Tidspunkt: 18:00 (mad før)
Sted: Bygning 311, Loungen
Dagsorden: Kommer snart

Konstituerende NSA rådsmøde!
Hvis du ikke kan deltage på dagen, men gerne vil konstituere dig, bedes du sende en mail til den respektive formand, senest d. 2. februar!

Sidst opdateret: 24/07/2022