Indkaldelser til Fællesrådsmøder

Her følger de foreløbige datoer for Fællesrådsmøder for FR18 fra det tiltrædende møde til og med det aftrædende. Datoerne for alle ordinære møder er vedtaget på det tiltrædende møde og vil som udgangspunkt ikke blive ændret, dog kan ekstraordinære møder forkomme. For møder der er indkaldt er dagsorden og bilag tilgængelig her på siden. Foreløbig indkaldelse til ordinære møder udsendes senest 10 dage inden mødet.

FR281: 3. Februar 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: CREW-formænd, Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, verden sejeste udvalg, mindst 1 fra bestyrelse + minimum )

FR282: 15. Marts 2018
Dagsorden
Bilag

FR283: 5. April 2018
Visionsseminar
Dagsorden
Bilag

FR284: 26. April 2018 (Afholdes i Ballerup)
Dagsorden
Bilag
Valg til: Forretningsrådet (FRR) og Kritisk Revision

FR285: 14. Juni 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: Bestyrelsesevalueringsudvalget (BEU), Valgudvalg,  PF Master Student Coordinators (PF MSC) – Vinterstart og PF Humor

FR286: 13. September 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg (KABSeueu)

FR287: 4. Oktober 2018 (Afholdes i Ballerup)
Dagsorden
Visionsseminar

FR288: 25. Oktober 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: PF kandidater til DTU Institutstudienævn (ISN), PF kandidater til DTU’s bestyrelse, PF kandidater til DTU Akademisk Råd og Sensommerfest (SSF) styregruppe

FR289: 22. November 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: Formand for PF, Forretningsrådsformand (FRRF), PF’s Bestyrelse (B19), Forretningsrådet (FRR), Koordinering Af Bachelor Studiestart (KABS) og PF Master Student Coordinators (PF MSC) – Sommerstart

FR290: 10. Januar 2019

Dagsorden
Bilag
Valg til: Politisk Gruppe, PF kandidater til CUU og PF kandidater til DUU

FR291: 9. Februar 2019
FR og Bestyrelsen aftræder

Møder for FR19

FR292: 9. Februar 2019
FR og Bestyrelsen tiltræder. Endelig godkendelse af KABS
Valg til: CREW-formænd, Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, 3-6 personer, mindst 1 fra bestyrelse + mindst 1 i FR)

Sidst opdateret: 07/01/2019