Indkaldelser til Fællesrådsmøder

De foreløbige datoer for Fællesrådsmøder for FR18:

FR281: 3. Februar 2018
Dagsorden
Bilag
Valg til: CREW-fromænd, Fælledrådets Forretningsudvalg (FRFU, verden sejeste udvalg, mindst 1 fra bestyrelse + minimum )

FR282: 15. Marts 2018
Dagsorden
Bilag

FR283: 5. April 2018
Visionsseminar
Dagsorden
Bilag

FR284: 26. April 2018 (Afholdes i Ballerup)
Valg til: Forretningsrådet (FRR) og Kritisk Revision
Dagsorden
Bilag

FR285: 14. Juni 2018
Valg til: Bestyrelsesevalueringsudvalget (BEU), Valgudvalg,  PF Master Student Coordinators (PF MSC) – Vinterstart og PF Humor

FR286: 13. September 2018
Valg til: KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg (KABSeueu)

FR287: 4. Oktober 2018 (Afholdes i Ballerup)
Visionsseminar

FR288: 25. Oktober 2018
Valg til: PF kandidater til DTU Institutstudienævn (ISN), PF kandidater til DTU’s bestyrelse og PF kandidater til DTU Akademisk Råd

FR289: 22. November 2018
Valg til: Formand for PF, Forretningsrådsformand (FRRF), PF’s Bestyrelse (B19), Forretningsrådet (FRR), Koordinering Af Bachelor Studiestart (KABS) og PF Master Student Coordinators (PF MSC) – Sommerstart

FR290: 10. Januar 2019
Valg til: Politisk Gruppe, Sensommerfest styregruppe, PF kandidater til CUU og PF kandidater til DUU

FR291: 2. Februar 2019

Sidst opdateret: 14/04/2018