Indkaldelser til Fællesrådsmøder

Her følger de foreløbige datoer for Fællesrådsmøder for FR21 fra det tiltrædende møde til og med det aftrædende. Datoerne for alle ordinære møder er vedtaget på det tiltrædende møde og vil som udgangspunkt ikke blive ændret, dog kan ekstraordinære møder forkomme. For møder der er indkaldt er dagsorden og bilag tilgængelig her på siden. Foreløbig indkaldelse til ordinære møder udsendes senest 10 dage inden mødet.

FR315: 6. Februar 2021
Dagsorden
Bilag
FR og Bestyrelsen tiltræder. Endelig godkendelse af KABS
Valg til: CREW-formænd, Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, 3-6 personer, mindst 1 fra bestyrelse + mindst 1 i FR)

FR316: 22. Februar 2021
Dagsorden
Bilag
Endelig godkendelse af KABS
Valg til: CREW-formænd og Klubudvalgsrepræsentant

FR317: 11. Marts 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: Suppleringsvalg til Politisk gruppe og Event Udvalget

FR318: 25. Marts 2021
Dagsorden
Bilag
Suppleringsvalg til KABS21

FR319: 8. April 2021
Visionsseminar
Dagsorden
Bilag

FR320: 29. April 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: Forretningsrådet (FRR) og Kritisk Revision

FR321: 17. Juni 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: Bestyrelsesevalueringsudvalget (BEU), Valg- og kontitueringsudvalg (VOKU) og PF Humor (revy)

FR322: 16. September 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: KABS Emne Udvalg Evaluerings Udvalg (KABSeueu), Lov komiteen og supplerende valg til Politisk gruppe (PG)

FR323: 7. Oktober 2021
Visionsseminar
Dagsorden
Bilag

FR324: 28. Oktober 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: PF kandidater til DTU Institutstudienævn (ISN), PF kandidater til DTU’s bestyrelse, PF kandidater til DTU Akademisk Råd og Sensommerfest (SSF) styregruppe

FR325: 20. November 2021
Dagsorden
Bilag
Valg til: Formand for PF, Forretningsrådsformand (FRRF), S-Husformand, PF’s Bestyrelse (B22), Forretningsrådet (FRR) og Koordinering Af Bachelor Studiestart (KABS)

FR326: 13. Januar 2022
Dagsorden
Bilag
Valg til: Politisk Gruppe, PF kandidater til CUU og PF kandidater til DUU

FR327: 5. Februar 2022
Dagsorden
Bilag
FR og Bestyrelsen aftræder

Møder for FR22

FR328: 5. Februar 2022
Dagsorden
Bilag
FR og Bestyrelsen tiltræder. Endelig godkendelse af KABS
Valg til: CREW-formænd, Fællesrådets Forretningsudvalg (FRFU, 3-6 personer, mindst 1 fra bestyrelse + mindst 1 i FR)

Sidst opdateret: 11/11/2021