Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 19 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. DSF’s 19 medlemsorganisationer består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner. DSF’s primære arbejdsopgave er at varetage danske studerendes interesser på nationalt plan, det vil sige at have kontakt med ministerier på områdeder relevant for studerende, samt gennem deres pressearbejde at sætte fokus på de danske studerendes forhold.

Desuden er DSF medlem af internationale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ordförandemöte (NOM) og den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU) hvor de varetager de danske studerendes interesser. DSF ledes til dagligt af et forretningsudvalg, bestående af formand, to næstformænd, en organisatorisk ansvarlig og en koordinator af internationale anliggender.

PF er medlem af DSF, hvilket betyder, at vi er med til at forme DSF’s holdninger og struktur. Dette gøres på to årlige politikkonferencer, som er DSF’s øverste myndighed. Samtidig har PF medlemmer af DSF Bestyrelse, samt de to politiske udvalg; Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) og Levevilkårsudvalget (LU), som varetager DSF’s arbejde med de politiske områder. PF’s arbejde i DSF koordineres gennem Politisk Gruppe.

Sidst opdateret: 19/02/2021