Nano-Space Alliancen (NSA)

NB: Nederst på siden fremgår vores kommende møder

NSA står for Nano-Space Alliancen og består af studierådet for Fysik og Nanoteknologi (FysNan) samt studierådet for Geofysik og Rumteknologi (Space). FysNan og Space har et tæt samarbejde, da deres kurser på de første og andet semester ligger meget tæt op ad hinanden.

NSA-rådet står blandt andet for at arrangere en hyttetur for alle årgange, afholde den årlige julefrokost for alle årgange og holde en grillaften, som også fungerer som introduktionsaften. Desuden står udvalget CV (Cool Virksomheder) for at skabe kontakt mellem studerende og industri, og de afholder events par gange i semestret.
Herudover fungerer rådet som de studerendes talerør til resten af Polyteknisk Forening.

Vi har også en facebookside, hvor vi regelmæssigt deler faglige og sociale opslag samt kommer med opdateringer vedrørende rådet:
https://www.facebook.com/NSAraadet/

Man kan altid kontakte forpersonerne for at høre mere om rådet og for at høre, hvornår vi har møder.

Forpersoner 2022/2023:
Fysik og Nanoteknologi: Sarah Vestergaard, vestergaard@pf.dk 
Geofysik og Rumteknologi: Niels Boelt Mortensen, nbmortensen@pf.dk 

De bedste hilsener
På vegne af NSA-rådet, Sarah og Niels

Mødeindkaldelse til supplerende konstituerende møde  1. februar 2023:

Dato: 1. februar
Tidspunkt: 18:00 (mad før)
Sted: Bygning 311, Loungen
Dagsorden: D230201

Supplerende konstituerende møde
Hvis man ikke kan nå mødet, så skriv til en af forpersonerne, og så skal de nok konstituere dig. Vi håber at se jer.

 

Sidst opdateret: 17/01/2023