Nano-Space Alliancen (NSA)

NB: Nederst på siden fremgår vores kommende møder

NSA står for Nano-Space Alliancen og består af studierådet for Fysik og Nanoteknologi (FysNan) samt studierådet for Geofysik og Rumteknologi (Space). FysNan og Space har et tæt samarbejde, da deres kurser på de første og andet semester ligger meget tæt op ad hinanden.

NSA-rådet står blandt andet for at arrangere en hyttetur for alle årgange, afholde den årlige julefrokost for alle årgange og holde en grillaften, som også fungerer som introduktionsaften. Desuden står udvalget CV (Cool Virksomheder) for at skabe kontakt mellem studerende og industri, og de afholder events par gange i semestret.
Herudover fungerer rådet som de studerendes talerør til resten af Polyteknisk Forening.

Vi har også en facebookside, hvor vi regelmæssigt deler faglige og sociale opslag samt kommer med opdateringer vedrørende rådet:
https://www.facebook.com/NSAraadet/

Man kan altid kontakte formændene for at høre mere om rådet og for at høre, hvornår vi har møder.

Forpersoner 2021/2022:
Fysik og Nanoteknologi: Sarah Vestergaard, s214440@student.dtu.dk 
Geofysik og Rumteknologi: Niels Boelt Mortensen, nbmortensen@pf.dk 

De bedste hilsener
På vegne af NSA-rådet, Sarah og Niels

Mødeindkaldelser efterår 2022:

Dato: 7. September (introduktions møde)
Tidspunkt: 18:00 (grillmad før)
Sted: Bygning 311, Loungen
Dagsorden: D220907

Introduktions Møde!
Kom med til gratis grill mad kl. 17 uden for nanobar, og efterfølgende et (forhåbenligt) kort møde, hvor der også kommer en introduktion til hvad NSA er!

Dato: 21. September (konstituerende møde)
Tidspunkt: 18:00 (mad før)
Sted: Bygning 306, Aud. 36
Dagsorden: D220921

Konstituerende Møde!
Hvis man ikke kan nå det konstituerende møde, så skriv til en af formendene, og så skal de nok konstituere dig.

 

Sidst opdateret: 11/10/2022