Beskrivelser af ansvarsposter

På denne side kan du læse omkring de poster som du kan finde inde for PF. Der er oftest valg til dem hver eneste år, hvor du her har muligheden for at blive valgt ind igennem FR.

Her under findes en beskrivelse af følgende ansvarsposter man kan blive valgt til:

 • ​Kristisk revision
 • Forretningsrådet
 • PF bestyrelse
 • DTU bestyrelse
 • Akademisk råd
 • Valgudvalget

Kritisk revision

Undrer du dig nogensinde over, om hvorvidt PF brug sin millionomsætning til gavn for de studerende eller om det hele bare går til pamperi?
I så fald skal du blive kritisk revisor i PF kritisk revision!

Som kritisk revisor er din opgave at kontrollere om PFs ressourcer bliver brugt i overensstemmelse med Fællesrådet beslutninger, samt at lave stikprøvekontrol på om der findes dokumentation for, at pengene er brugt som fremlagt i regnskabet.

For at få succes i denne opgave er det vigtigt, at du har sans for detaljer samt forståelse for regnskaber og foreningskultur i frivillige foreninger. Kendskab til dette vil derfor være et plus.

For mere information kontakt forretningsrådsformanden eller stil op ved at sende en motiveret ansøgning til frfu@pf.dk

Forretningsrådet

Synes du organisation, budget og regnskaber i en organisation der omsætter for et tocifret millionbeløb er sindssygt spændende? Er mission og visioner noget der får dig helt op at ringe?
I så fald skal du blive medlem af PFs forretningsråd!

Som medlem af forretningsrådet er dine opgaver at agere sparringspartner og baggrundsgruppe for PFs forretningsrådsformand omkring budget, regnskab og HR. Du vil være med til at foretage mindre revideringer af budgetter og være med til sikker udformning og opdatering af PF mission og visioner, samt budgetstyringsværktøjer.

For at få succes i denne opgave er det vigtig, at du har en god grundforståelse for økonomi, organisering og frivillige i foreninger eller lyst til lære mere om dette. Det fordel at havde godt kendskab til PF’s organisering. Det ville også være et plus hvis har viden om disse ting fra andre organisationer.

For mere information kontakt forretningsrådsformanden eller stil op ved sende skrive en motiveret ansøgning til frfu@pf.dk

PF’s bestyrelse

Har du lyst til at gøre noget godt for dine medstuderende? Kunne du tænke dig en unik mulighed for at udvide dine kompetencer fra dit studie med ledelses- og organisationskompetencer? Kunne du tænke dig at lære noget omkring eventplanlægning og/eller politisk arbejde? Kan du lide mange e-mails?
Så er et år i Polyteknisk Forening bestyrelse helt sikkert noget for dig!

Som medlem af Polyteknisk Forenings bestyrelse indgår du som en del af den daglige ledelse af en forening med tre fuldtidsansætte og en omsætning på et tocifret millionbeløb. Dette betyder at to dage sjældent er ens, da der altid er nye studerende eller samarbejdspartnere med spørgsmål. Du vil få en specialiseret rolle indenfor økonomi, foreningsformandskab, politisk arbejde, evnetstyring i S-Huset eller noget femte, men det din opgave, sammen med resten af bestyrelsen, at alle del af Polyteknisk Forening kører.

Det vigtigste for at få succes i denne post er, at du har vilje og lyst til lægge et stort stykke arbejde i en forening af de studerende for de studerende, i perioder op til fuld tid. Resten kan vi lære dig. Det er naturligvis et plus, hvis du kender til PF eller andre frivillige organisationer. Erfaring med økonomi, kalenderføring og mail kan også være en fordel.

For mere information kontakt den nuværende bestyrelse eller stil op ved at skrive en mail til beu@pf.dk.

DTU’s bestyrelse

Kunne du tænke dig at være talerør for de studerende? Synes du, at store byggeprojekter, milliardlån og forskning-/uddannelsesstrategi er spændende? Er du ikke bange for at sige din mening til nogle af Danmarks top erhvervsfolk? Så er du måske PFs nye kandidat til DTUs bestyrelse!

Som kandidat for PF til DTUs bestyrelse skal man først, i samarbejde med PFs bestyrelse, stå for en eventuel valgkamp for at blive valgt blandt de studerende. Herefter kommer du til at sidde i DTUs bestyrelse sammen med en anden erfaren studenterrepræsentant. Din opgave som studenterrepræsentant er at sikre, at de studerendes perspektiver bliver hørt i forbindelse med DTUs overordnede strategier og store byggeprojekter, samt at referere tilbage til PF om hvad der rør sig.

For at få succes i denne opgave er det vigtigt, at du har stor viden om, hvordan DTU fungerer, samt en vilje til at skære igennem overfor danske top erhvervsfolk. Det er et plus, hvis man har lyst til at følge med i, hvad der rører sig uddannelses- og forskningspolitisk i Danmark. Du skal være studerende fra den 1. jan xxxx til 31 dec xxxx+1.

For mere information kontakt XXX eller stil op ved sende skrive en motiveret ansøgning til frfu@pf.dk

Akademisk Råd

Kunne du tænke dig at fungere som rådgiver for rektor? Vil du repræsentere dine medstuderende? Synes du, at temadiskussioner om alt fra SU og studieopbygning til DTUs professorstrategi lyder spændende?
Så er du måske PFs nye kandidat til Akademiskråd!

Som kandidat for PF til Akademisk Råd skal man først, i samarbejde med PFs bestyrelse, stå for en eventuel valgkamp for blive valgt blandt de studerende. Herefter er dine opgaver, at rådgive rektor om forskellige emner og derigennem sikre, at de studerende bliver hørt. Dette sker i samarbejde med PFs bestyrelse, hvor der kan indhentes baggrundsviden til diskussioner eller samle input til oplæg til diskussion for rektor og resten af Akademisk Råd. Derudover vil du få et stort indblik i DTUs akademiske traditioner.

For at få succes i denne opgave er det vigtigt, at du har en stor viden om, hvordan DTU fungerer, samt en vilje til at skære igennem overfor nogle af DTUs førende forskere samt direktionen. Det er et plus, hvis man har lyst til følge med I, hvad der rører sig uddannelses- og forskningsmæssigt på DTU.

For mere information kontakt XXX eller stil op ved at sende en motiveret ansøgning til frfu@pf.dk

Valgudvalget

Antal:            4-5 personer
Tid på året:   August-December

Valgudvalget koordinerer universitetsvalget med DTU og sørger for at der opstilles studerende til institutstudienævn og arbejdsmiljøudvalg. Udvalget består af mindst 1 kontakt til den siddende bestyrelse, samt 3-4 øvrige medlemmer.

Arbejdet består i:

 • Informér studierådene om konstituering; gældende formalia og deadlines.
 • Indsaml lister over opstillede til ISN
 • Få listen godkendt i FR.
 • Sørg for at de studerende opstiller til ISN igennem det online valgsystem.
 • Indsaml lister over arbejdsmiljøudvalgsrepræsentanter og videreformidl listen til den ansvarlige i bestyrelsen.
 • Sørg for at formænd og økonomiansvarlige skriver under på konstitueringslisterne.

Valgudvalget holder 1-2 møder i hver af månederne august, september, oktober og november. Derudover vil der være en del kontakt med studieråd, opstillede etc. som samlet set vil løbe op i 2-4 timer i de travle uger.

Sidst opdateret: 08/11/2017