Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg udfører i øjeblikket Studieaktivitetsundersøgelsen 2015

Alle beboere på kollegierne som PFIU indstiller til skal aflevere et udfyldt skema, i IndstillingsUdvalgets postkasse (Postkassen er mærket med ”Studieaktivitetsundersøgelse”) Bygning 101E lokale 144B, alternativt sendes til Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg, Anker Engelunds vej 1, Bygning 101E, 2800 Kgs. Lyngby så vi har den i hænde senest den 6. februar 2015.
Studieaktivitetsundersøgelse

Beboere der ikke har fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne skal udfylde ”attestationsblanketten”.
Attestationsblanketten