MedTek for andre retninger

De studerende på medicin og teknologi er tilknyttet elektroinstituttet på DTU, og har derudover cirka 30% af deres undervisning på KU SUND (Panum Instituttet over for Rigshospiitalet). Der er typisk en kønsfordeling på 50/50, og medtekkerne har traditionelt et stærkt sammenhold på tværs af årgangene. Der er mange aktive studerende i studierådet, og vi har startende sommer 2016 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (KBS)) som inkubationsråd.
Fagligt lægger medtekkerne sig mellem ingeniøren og lægen og bliver uddannet civilingeniør. Studieretningen lægger op til samarbejde over mange ingeniørdiscipliner fra arbejde med materialer til digital signalbehandling og til anvendelse statistik og matematisk modellering. Du kan derfor typisk møde medtekkere på nogle af dine kurser uanset hvad du læser på DTU Lyngby Campus.
Mange medtekkere er drivkrafterne bag Engineering World Health (EWH, ”ingeniører uden grænser”), som sender studerende ud i verden for at gøre godt ingeniørarbejde, og arrangerer workshops med reparationreparation af hospitalsudstyr. EWH og dets kurser er åben for interesserede studerende fra andre studieretninger også.
Medtek har tidligere haft sin egen studiestart, hvor alle studerende har været samlet i en hytte med nogle ældre studerende, og med andre ældre studerende som vektorer det første semesters tid. Denne model har bevirket et stærkt sammenhold internt på medtek og på tværs af årgange, men til studiestarten sommer 2016 er medtekkerne fordelt ud på de resterende pf rusture. Håbet er at få skabt flere tværfaglige bekendtskaber allerede fra starten af.
Kontakt os
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Message:
 
Polyteknisk Forenings Sekretariat
Anker Engelunds Vej 1
Bygn. 101 E
2800 Kgs. Lyngby
email: pf@pf.dk
Tlf. +45 7742 4444
CVR: 55988919
Sekretariatet Lyngby Campus
Mandag                  09.15 - 15.00
Tirsdag-torsdag   08.30 - 15.00
Fredag                    08.30 - 14.30
 
Sekretariatet Ballerup Campus
Tirsdag                    11.30 - 14.00
Fredag                     11.30 - 14.00

 
PF Caféen
Man - Fre:      07:30 – 17:00

Kaffestuen
Man - Fre:      07:30 – 19:00

Kælderbaren
Man - Fre:      19:00 – ?
Polyteknisk forening | Anker Engelunds Vej 1 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: +4577424444