Konstituering af studieråd og valg

I starten af efteråret skal alle studieråd gennemføre to vigtige valg: konstituering og valg af ISN repræsentanter.
 
På denne side findes der oplysninger om konstituering af studieråd (Hvilke poster der skal vælges og hvilke retningslinjer der skal følges), oplysninger om valg af ISN repræsentanter og en tidsplan for valgperioden.
 
I menuen til højre findes der links til brugbare dokumenter i forbindelse med konstituering og valg.

Konstitueringslisterne er sendt til rådsformændene via e-mail. Ønsker man adgang kan man kontakte valdudvalget (mette@pf.dk).

Konstituering af studierådene

Det konstituerende møde er det møde, som definerer studierådet indtil næste konstituering. Der er en række krav for at et studieråd kan konstitueres
 • Et studieråd har mindst 7 ordinære medlemmer (§ L.21)
 • Der skal vælges en formand og en økonomiansvarlig, som begge skal vælges på det konstituerende møde (§ L.25)
 • Generelt skal et studieråd høre til en bachelor- eller diplomretning. Se vedtægterne for uddybning (§ L.20 og § L.22)
Derudover skal der laves et referat af det konstituerende møde og en “valgliste”/medlemsliste, så valgudvalget kan godkende konstitueringen.
 
Det er vigtigt, som studieråd, at gøre sig nogle overvejelser omkring konstitueringen
 • Et råd er kun beslutningsdygtigt hvis ⅓ (og mindst 7) medlemmer er tilstede. Mange konstituerede, men inaktive, kan forhindre økonomiske beslutninger og valg. (§ S.34)
 • Studieråd, hvis retninger dækker over mere end 100 nye studerende per år, kan have 3 FR medlemmer (og derved 3 stemmer i FR) (§ L.13)

Valg til poster

Her er en generel vejledning om diverse poster i et studieråd. Bemærk at de gælder for hvert konstitueret råd, så hvis råd for flere retninger konstituerer sig hver for sig men afholder møderne sammen, skal hvert råd vælge antallet til posterne i PF.
 • Rådsformand, 1 person
 • Evt. næstformand, 1 person
 • Økonomiansvarlig, 1 person
 • Fællesrådet, 2 personer, afstemning, starter fra februar mødet
 • Socialudvalget, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde
 • Fagligudvalget, 2 personer + suppleanter, starter fra februar, hvis flere er interesserede, så kan de konstitueres til det første møde
Samt nogle poster i DTU
 • ISN rerpæsentanter. Posterne fordeles af FAKU
 • Arbejdsmiljøudvalg
 
Husk! Man skal først konstitueres og derefter kan man vælge formand, økonomiansv. osv.

Retningslinjer for referater

Kravene kan læses under B Retningslinjer for referater. Kort sagt, der skal mindst være:
 • Tid og sted for møde
 • Dagsorden
 • Tilstedeværende
 • Hvad der blev besluttet
 • Resultater af afstemninger
 • Hvilke bilag der hørte til mødet
 • Hvilke punkter der er lukkede
 • Stemmeantal ved afstemninger
Det lukkede referat skal have lukkede punkter eller stemmeantal. Listen ovenfor er ikke reglerne - de eneste regler er PF’s vedtægter.

Valg af ISN-repræsentanter

ISN repræsentanter stiller op til åbent valg, men valgudvalg og FAKU (Formændenes Koordinerings- og Aktivitetsudvalg) fordeler pladserne, så studierådene bliver bedst muligt repræsenteret.
 
Rådsformændene kender fordelingen af ISN-pladserne. Fordelingen er kun vejledende: Hvis der er flere interesserede end i har “pladser”, så lav en prioriteret liste. Hvis I har færre, så lad pladserne være “tomme”.

Tidsplan

Deadline

Aktivitet

Hvem?

23. sep 2017

Udsendelse af liste over ISN- og AMU-pladser til de enkelte råd.

FAKU og Valgudvalget

5. okt 2017 kl. 10.00

Indstilling af ISN- og AMU-repræsentanter.
Bemærk at lister over opstillede fra rådene skal sendes til Valgudvalget senest kl. 12.

Studierådene

6. okt -
15. nov 2017

Kandidater indskrives til universitetsvalget

Studierådsformænd, Valgudvalget, Kandidater

15. okt 2017

Valgudvalg skal have udfyldte udgaver af “Opstilling til studieråd” og “Konstituering af studieråd”
Dette er absolut sidste frist for at konstituere rådene.

Studierådene

27. nov 2017

Universitetsvalget begynder

DTU, Alle studerene bør stemme

4. dec 2017

Universitetsvalget afsluttes

DTU

Kontakt os
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Message:
 
Eksempel på dagsorden (59.0 Kb)
Polyteknisk Forenings Sekretariat
Anker Engelunds Vej 1
Bygn. 101 E
2800 Kgs. Lyngby
email: pf@pf.dk
Tlf. +45 7742 4444
CVR: 55988919
Åbningstider:

Sekretariatet Lyngby Campus

Mandag: 09.15-15:00
Tirsdag-Torsdag: 08.30-15.00
Fredag: 08.30-14.30

Sekretariatet Ballerup Campus

Sekretariatet i Ballerup holder lukket i 3-ugers og vinterferien, men åbner igen i 13-ugers perioden
Onsdag: 09:00-14:00


 
Lyngby Campus

PF Caféen 

Man - Fre:      07:30 – 17:00

Kaffestuen
Man - Fre:      07:30 – 19:00

Kælderbaren
Man - Fre:      19:00 – ?


 
Ballerup Campus

S-Huset Ballerup

Man - Fre:      07:30 – 17:30

Verners Kælder
Fre:                 14:00 – ?

 
Polyteknisk forening | Anker Engelunds Vej 1 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: +4577424444