Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. DSF's 16 medlemsorganisationer består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner. DSF’s primære arbejdsopgave er at varetage danske studerendes interesser på nationalt plan, det vil sige at have kontakt med ministerier på områdeder relevant for studerende, samt gennem deres pressearbejde at sætte fokus på de danske studerendes forhold.
Desuden er DSF medlem af internationale samarbejdsorganisationer, Nordisk Ordförandemöte (NOM) og den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU) hvor de varetager de danske studerendes interesser. 
DSF ledes til dagligt af et forretningsudvalg, bestående af formand, to næstformænd, en ansvarlig for organisatorisk og internationalt arbejde og en kursus- og kampagneansvarlig.
 
PF er medlem af DSF, hvilket betyder, at vi er med til at forme DSF’s holdninger og struktur. Dette gøres på to årlige politikkonferencer, som er DSF’s øverste myndighed. Samtidig har PF medlemmer af DSF Landsforum (LF), som fungerer som DSF’s bestyrelse, samt de to politiske udvalg; Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) og Levevilkårsudvalget (LU), som varetager DSF’s arbejde med de politiske områder. PF’s arbejde i DSF koordineres gennem Politisk Gruppe.
Kontakt os
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Message:
 
Polyteknisk Forenings Sekretariat
Anker Engelunds Vej 1
Bygn. 101 E
2800 Kgs. Lyngby
email: pf@pf.dk
Tlf. +45 7742 4444
CVR: 55988919
Åbningstider i Sommerferien:

Sekretariatet Lyngby Campus
Sommerferie lukket fra 28. Juni til og med 27. Juli,
dog åbent HVER Tirsdag 10-14 i hele juli.


Sekretariatet Ballerup Campus
Holder sommerferie lukket. Vi henviser til lyngby campus
 
Lyngby Campus

PF Caféen 

Man - Fre:      07:30 – 17:00

Kaffestuen
Man - Fre:      07:30 – 19:00

Kælderbaren
Man - Fre:      19:00 – ?


Lukket i sommerferien

 
Ballerup Campus

S-Huset Ballerup

Man - Fre:      07:30 – 17:30

Vernes Kælder
Fre:                 12:00 – ?


Lukket i sommerferien
Polyteknisk forening | Anker Engelunds Vej 1 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: +4577424444