Mediko-rådet

Studierådet for Medicin og Teknologi

Studierådet for Medicin og teknologi (medtek) er de studerendes mødested til planlægning af større sociale arrangementer, diskussion af faglige problemstillinger, evalueringer af udfordringer og muligheder der vedrører de studerende på linjen og er de studerende i Medicin og teknologis stemme i pf.
Studierådet for Medicin og teknologi er et af de mere aktive råd inden for alle dets arbejdsområder, og har studerende repræsenteret i både studieudvalget samt en række af pf’s udvalg. Derfor har studierådet også sagt ja til at være inkubationsråd for den nye retning Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (KBS), der rent fagligt i høj grad beskæftiger sig med det samme som medtekkerne – blot i dyr – og som har flere kurser til fælles med Medicin og teknologi. Rådet holder møde en gang om måneden - typisk om mandagen eller om torsdagen.
Studierådet for Medicin og teknologi vægter de faglige aspekter højt, og har til stedse diskussioner af både de kurser der fungerer rigtig godt og de kurser der kunne bruge nogle forbedringer. Studierådet holder møde ca. En gang om måneden, enten mandag eller torsdag eftermiddag. Ofte startes møderne med fællesspisning, hvis der er stemning for det.
Studierådet arrangerer såkaldte Kursusworkshops, hvor studerende kan få inspiration og vejledning til kursusvalg af andre studerende. Her kan ældre studerende ligeledes fortælle om deres forsøg med ”utraditionelle” kurser og nævne fordele og ulemper ved disse for medtekstuderende.
Ligeledes arrangerer studierådet faglige oplæg med både gæster udefra og medtekkere fra alle årgange. Her kan man få inspiration til spændende kurser og projekter, indsigt i muligheder for toning af sin uddannelse, vejledning i studieteknikker og meget andet.
Studierådet videreformidler også information om fagligt relevante arrangementer som eksempelvis Dansk Medicoteknisk Selskabs (DMTS) landsmøde og har en facebookside hvorudigennem vigtig information kommunikeres.
Studierådets sociale ansigt udadtil et døbt Medtek Social, og denne funktion varetages for tiden af studierådet. Dette udvalg arrangerer Sensommerfest (SSF), fastelavnsfest, julefrokost, køligning til årsfest, sommerfest, maskebal og andre sociale arrangementer internt på linjen og med andre studieretninger på DTU. Alle studerende på Medicin og teknologi og Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering er velkomne til at være med til at arrangere disse arrangementer (hjælp kan være alt fra at stå for økonomien, have en barvagt til at hjælpe med oppyntning - det er helt op til den enkelte studerendes ønske/overskud), og længere nede ses en oversigt over kontaktpersoner man kan tage fat i.
Inklusionsudvalget er et udvalg under studierådet, der beskæftiger sig med inklusion af alle studerende på medtek, og har som formål at sikre at alle får en god studiegang. Inklusionsudvalget laver nogle mere målrettede aktiviteter end Medtek Social, der forsøger at ramme bredt.
Det kommende års planlagte arrangementer på medtek er angivet nedenfor. Dato og tidspunkt er angivet hvis kendt og kontaktperson er ligeledes angivet. Alle studerende er mere end velkomne til at tage kontakt, hvis de er interesserede i at hjælpe med et arrangement. Alle studerende er mere end velkomne til at tage kontakt, hvis de er interesserede i at hjælpe med et arrangement:
Sensommerfest (2/9-2016, Signe ’13)
Kursusworkshop (27/10-2016, 11.30-13.30, Signe ’13)
Fagligt oplæg: Hvad kan medtek (oktober/november, Jonas ’11)
Rundvisning på BME (efteråret 2016, 17.15-18.15, Ditte ’14)
Fagligt oplæg: Bacheloroplæg, projekter og specialkurser (efterår, 12.00-13.00, Josefine ’13 og Mads ’13)
Julefrokost (oktober/november 2016)
Kursusworkshop (forårssemestret 2017)
Fastelavnsfest (februar 2017)
Maskebal (marts/april 2017)
Køligning til årsfesten (forår 2017)
Sommerfest (juni 2017)

 

Kontakter i studierådet:

Formand: Jacob Bodekær Rasmussen, jbodekaer@gmail.com
Økonomiansvarlig: Linnea Ring Gätke, lgatke@mac.com
Medtek Social: Afventer
Inklusionsudvalget: Afventer
Hjemmesiden: Afventer
Kontakt os
Name:
*
Phone:
*
E-mail:
*
Message:
 
Polyteknisk Forenings Sekretariat
Anker Engelunds Vej 1
Bygn. 101 E
2800 Kgs. Lyngby
email: pf@pf.dk
Tlf. +45 7742 4444
CVR: 55988919
Åbningstider i Sommerferien:

Sekretariatet Lyngby Campus
Sommerferie lukket fra 28. Juni til og med 27. Juli,
dog åbent HVER Tirsdag 10-14 i hele juli.


Sekretariatet Ballerup Campus
Holder sommerferie lukket. Vi henviser til lyngby campus
 
Lyngby Campus

PF Caféen 

Man - Fre:      07:30 – 17:00

Kaffestuen
Man - Fre:      07:30 – 19:00

Kælderbaren
Man - Fre:      19:00 – ?


Lukket i sommerferien

 
Ballerup Campus

S-Huset Ballerup

Man - Fre:      07:30 – 17:30

Vernes Kælder
Fre:                 12:00 – ?


Lukket i sommerferien
Polyteknisk forening | Anker Engelunds Vej 1 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: +4577424444